W 1945 r. zostaje założone gimnazjum ogólnokształcące w Sławie. Było ono pierwszą taką placówką
na Dolnym Śląsku. Z powodu małej ilości kandydatów (27 osób) nie mogło to być gimnazjum państwowe. Ostatecznie naukę rozpoczyna 45 uczniów. Dyrektorem zostaje Leonard Horbulewicz. Szkoła otrzymuje lokal w tzw. Zamku Sławskim. Od początku istnienia szkoły prowadzona jest szkolna kronika. Prowadzą ją zarówno nauczyciele, jak i uczniowie szkoły. Jest to najstarsza szkolna tradycja.

W roku szkolnym 1946/47 młodzież pilnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach obchodzonych
na terenie miasta, powstaje męski chór czterogłosowy. W kolejnym roku szkolnym odbywa się pierwsza matura. Szkołę opuszcza 9 absolwentów. W roku szkolnym 1948/49 funkcję dyrektora obejmuje Franciszek Krassowski. W latach tych młodzież angażuje się w liczne wydarzenia lokalne. Chór występuje na różnych uroczystościach, a w szkole powstają liczne koła przedmiotowe, m.in. Koło Teatralne. W roku szkolnym 1949/50 chór na wojewódzkich eliminacjach zajmuje VI miejsce. 1 czerwca 1950 r. odbywa się uroczyste przyrzeczenie harcerskie, pierwsze po zreformowaniu ZHP.

28 czerwca 1950 r. szkoła ze Sławy zostaje przeniesiona do Głogowa, do budynku przy ul. Stalina (późniejszej Jedności Robotniczej). Nauka w nowej szkole połączona jest z remontem budynku. Prowadzone są prace
na boisku szkolnym, a obok szkoły sadzone są pierwsze kwiaty. W szkole powstają pierwsze specjalistyczne gabinety: biologiczny i fizyczny. Odbywają się zawody sportowe, a w międzyszkolnych zmaganiach
we Wschowie drużyna piłki siatkowej zajmuje I miejsce.

W roku 1952 mamy pierwszego olimpijczyka – Piotr Kucharczyk zajął 6 miejsce w centralnym finale olimpiady matematycznej.

W latach 1953-1954 odbudowano salę gimnastyczną. W tym okresie następuje też zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem zostaje Jan Frańczak, który wkrótce umiera. Jego obowiązki przejmuje Witold Chmielewski.

1 września 1955 roku dyrektorem szkoły zostaje Zbyszko Piwoński, który funkcję tę będzie pełnił do końca roku szkolnego 1963/64. W 1955 roku powstaje w szkole trzeci gabinet specjalistyczny – gabinet chemiczny. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest I Zjazd Absolwentów, który odbył się w lutym 1958 roku z okazji
10-lecia liceum (rocznica przypadła 2 lata wcześniej). Tradycja Zjazdów Absolwentów będzie odtąd kontynuowana.

Od 10 września 1958 roku szkoła ma już swój internat, w wyremontowanym budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie.

W sierpniu 1959 roku szkoła otrzymuje swojego patrona. Od tej pory nosi imię Bolesława Krzywoustego. Uroczyste nadanie szkole imienia Bolesława Krzywoustego następuje w 850 rocznicę obrony Głogowa.

W tym samym roku powstają w szkole kolejne gabinety specjalistyczne: geograficzny i zajęć praktycznych.

W 1960 roku rozpoczyna w szkole działalność kółko fotograficzne. Najsławniejszym jego wychowankiem jest Jan Bebel – znany w Polsce i na świecie fotografik.

                                   oprac. Jerzy Bombczynski i Renata Góralczyk-Sobierajska

redakcja uzupełniająca: Monika Gertner i Katarzyna Swędrowska

LATA 1962 – 1975
W roku 1962 nasza szkoła liczy już 11 oddziałów, 480 uczniów i 30 nauczycieli. W tym roku zostaje również zapoczątkowana budowa pawilonu zajęć technicznych, a szkoła zostaje zradiofonizowana przez ucznia Jankowskiego – powstaje zespół przygotowujący programy radiowe. Ten rok obfituje w znaczne osiągnięcia sportowe. Nasi uczniowie zdobywają wiele nagród na szczeblu wojewódzkim i państwowym (głównie

w lekkoatletyce). Zdobywamy mistrzostwo województwa w piłce siatkowej.

W roku szkolnym 1964/65, kiedy dyrektor Zbyszko Piwoński obejmuje stanowisko inspektora szkolnego
w powiecie głogowskim, dyrektorem szkoły zostaje Jan Koziej.

Do 1964 roku szkoła znacznie się rozwinęła. Pracę rozpoczynają nowi nauczyciele, m.in. Jadwiga Łuszczki
i Maria Kajda, które przepracują tu blisko 40 lat. W 1963 roku uczeń Stanisław Hapel zwycięża ogólnopolską olimpiadę chemiczną – zajmuje zaszczytne 1 miejsce. W tym roku następuje również pierwsze spotkanie naszych uczniów z delegacją niemiecką. Ważnym wydarzeniem jest także II Zjazd Absolwentów w XX rocznicę istnienia szkoły (przybyło 134 absolwentów). W tym roku do szkoły przybywa znany poeta Władysław Broniewski. Osiągamy również zaszczytny tytuł Wicemistrza Polski w piłce siatkowej chłopców – trenerem drużyny jest prof. Jerzy Staszyński, nauczyciel wychowania fizycznego od roku 1960. W roku 1965 powstaje harcerska drużyna im. Marcelego Nowotki. Przyjmuje nazwę „Jaskiniowcy”. Liczy 120 osób.

W roku 1967 nowym dyrektorem szkoły zostaje Gerard Herman, który funkcję tę będzie pełnił do roku 1969. Wtedy to dyrektorem szkoły zostaje Eugeniusz Patyk. Będzie nim do końca roku szkolnego 1998/99.

Od 1969 roku prowadzona jest w szkole Złota Księga, do której wpisywani są najlepsi absolwenci.

W roku 1969 koło LOK, którego opiekunem jest prof. Bronisław Góralczyk zostaje wyróżnione za duży wkład pracy w umacnianie ludowej obronności. Ten rok jest ważny również dla członków ZHP. Ich drużyna zmienia nazwę na „Dziadoszanie”. W roku 1970 szczep „Dziadoszan” bierze udział w powitaniu Edwarda Gierka, który odwiedził nasze miasto. Rok 1970 staje się przełomowy w procesie dydaktycznym szkoły, ponieważ zostają wprowadzone klasy profilowane. Młodzież ma do wyboru naukę w klasach matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych, humanistycznych lub ogólnych.

Najważniejszym wydarzeniem roku 1971 jest Wystawa Postępu Pedagogicznego. Wiąże się to z generalnym remontem budynku, nowym umeblowaniem, wyposażeniem w najnowsze pomoce naukowe, nowym wystrojem wnętrz. Zostaje wykonana płaskorzeźba przedstawiająca podobiznę patrona naszej szkoły –
przez panią prof. Helenę Łyżwę, plastyczkę szkoły. Wystawę otwiera Kurator Okręgu, były dyrektor szkoły, Zbyszko Piwoński wraz z obecnym dyrektorem Eugeniuszem Patykiem.

W roku szkolnym 1972/73 do naszej szkoły uczęszcza już 665 uczniów, a grono pedagogiczne liczy 30 osób. Dużym osiągnięciem jest zwycięstwo w konkursie Wiedzy o Koperniku, zorganizowanym z okazji 500 rocznicy narodzin sławnego astronoma. W 1973 roku szkole zostaje przyznane II miejsce za całokształt pracy, a także III miejsce w Konkursie Wychowania, Kultury i Estetyki w województwie. Pierwszy raz w historii szkoły uczniowie Ludwik Lehman i Roman Bochanysz zdobywają pierwsze miejsce w centralnych eliminacjach Olimpiady Astronomicznej. W wojewódzkich zawodach „O Srebrne Muszkiety” zwycięża Elżbieta Chromiak – późniejsza wicedyrektor szkoły. Natomiast Mirosław Kida w 1973 roku, jak również w 1974 znajduje się
w centralnym finale Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W szkole działa Koło Miłośników Żywego Słowa, które za spektakl „Prastary Głogów miedzią będzie słynął” otrzymuje 3 nagrodę w wojewódzkim konkursie Teatru Małych Form.

W roku 1974/75 szkoła liczy już 735 uczniów, 21 oddziałów. Zatrudnionych jest 36 nauczycieli etatowych
i 6 dochodzących. Jest to rok znacznych osiągnięć w dziedzinie fizyki, geografii, języka polskiego i biologii – Zbigniew Kotowski w centralnym finale Olimpiady Geograficznej, Leszek Wallner w centralnym finale Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Letni obóz wędrowny prowadzony przez prof. Janinę Serafin zostaje uznany za najlepszy w województwie. Honorową plakietkę „Zasłużony dla Szkolnictwa Lubuskiego” otrzymują zastępca dyrektora mgr Maria Kosińska i dyrektor Eugeniusz Patyk.

W roku 1975 z okazji 30-lecia wyzwolenia Głogowa szkoła zostaje organizatorem uroczystej sesji, podczas której Złote Krzyże Zasługi otrzymują: Stanisława Toczewska, Wanda Wojtowicz, Janina Serafin i Bronisław Góralczyk. W późniejszych latach do tego grona dołączą: Józef Koziej, Stanisław Borecki, Henryka Patyk, Krystyna Targosz, Jerzy Staszyński, Antoni Pieniążek i Jadwiga Łuszczki.

oprac. Jerzy Bombczynski i Renata Góralczyk-Sobierajska

redakcja uzupełniająca: Monika Gertner i Katarzyna Swędrowska

LATA 1976 – 1980
W roku szkolnym 1975/76 internat przeżywa generalny remont, a szkolna biblioteka ze względu na bogaty

i ciągle uzupełniany księgozbiór zostaje przeniesiona do większego pomieszczenia. W dniach 21-22.II.1976 roku jesteśmy gospodarzami Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Drużynowo zajmujemy I miejsce, a do ogólnopolskiego finału kwalifikuje się Leszek Wallner. Szczep „Dziadoszan” (liczący 186 członków, 8 drużyn) wypracowuje III nagrodę w wojewódzkim finale konkursu „Mój sukces socjalistycznej ojczyźnie”. W tym roku 25-lecie pracy zawodowej obchodzi prof. Bronisław Góralczyk – nauczyciel przysposobienia obronnego, zaangażowany w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z sekcją strzelecką i szkolnym kołem LOK. Szkolny chór mieszany pod batutą W. Binczarowskiego uświetnia szkolne
 i miejskie uroczystości.

W roku szkolnym 1976/77 kierownikiem internatu zostaje prof. Wiesław Fartuszyński. W tym czasie Teresa Towpik osiąga wysokie III miejsce w centralnych eliminacjach ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej,
a Jolanta Góralczyk zostaje laureatką VII Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
i zdobywczynią cennego wyróżnienia na eliminacjach centralnych. W corocznym wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Filmie organizowanym przez ZMS uczennice Mariola Gralak, Barbara Raczkowska, Renata Góralczyk, Ewa Dorocińska zajęły cztery pierwsze miejsca. Prof. Janina Serafin zostaje wyróżniona odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży szkolnej”. W kwietniu 1977 roku I i II miejsca w wojewódzkim turnieju
„Czy znasz Zagłębie Miedziowe?” zdobywają E. Kasprzyk i A. Rosa. 2 kwietnia ma miejsce inauguracja
„Dni Olimpijczyka”. W I Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży Zagłębia Miedziowego prym wiodą nasze dziewczęta. Zmagania 20-osobowej grupy uwieńczone są wejściem w skład reprezentacji rejonu i zdobyciem 9 medali.

W roku szkolnym 1977/78 zastępcą dyrektora mianowana zostaje mgr Krystyna Targosz. Wielki sukces odnosi Małgorzata Szczepaniak, która zostaje zdobywczynią pierwszej u nas „Srebrnej Sowy” na okręgowej olimpiadzie „Disce Puer”. Małgorzata Łodej znajduje się w „Złotej dziesiątce” laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Dużym osiągnięciem jest najwyższa lokata wywalczona przez Urszulę Zborowską na Okręgowych Eliminacjach Języka Rosyjskiego. Bierze ona również udział w zawodach centralnych, gdzie otrzymuje wyróżnienie. Na szczególną pochwałę zasługuje praca samorządu szkolnego na terenie szkoły, którego ostatnim i długo pamiętanym akcentem działalności w tym roku szkolnym było przygotowanie ciekawych i różnorodnych wystaw prezentujących zbieractwo naszych uczniów. Sześciu drużynom szczepu „Dziadoszan” przyznaje się tytuł drużyny Sztandarowej (na 11 w całym województwie).

W roku szkolnym 1978/79 szkoła traci swoją autonomię. Wchłonięta zostaje przez twór administracyjny
pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących i obejmuje jeszcze Liceum dla Pracujących oraz 2-letnie Medyczne Studium Zawodowe. Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje mgr Eugeniusz Patyk, funkcje zastępców pełnią: mgr Maria Kosińska, mgr Krystyna Targosz i mgr Helena Cirko. Powstaje druga pracownia chemiczna,

a władze oświatowe wyposażają szkołę w laboratorium oświatowe. Wśród sukcesów należy wymienić bardzo wysokie II miejsce Bożeny Andruszkiewicz w centralnych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, I miejsce M.Śnieg w Wojewódzkim Konkursie Poezji i Prozy Radzieckiej oraz II miejsce

w eliminacjach krajowych Beaty Frańczuk w Konkursie Krasomówczym Przewodników organizowanym
przez PTTK. Duży sukces osiąga również Ewa Wasilczuk zostając laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Filmie Radzieckim. Ciekawym wydarzeniem jest uczestnictwo Małgorzaty Lasia, aktywnej członkini szczepu „Dziadoszan”, w Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Hawanie.

W roku szkolnym 1979/80 szkoła liczy 652 uczniów i 19 oddziałów (w tym 4 klasy o profilu biologiczno-chemicznym, 4 o profilu humanistycznym, 5 klas o profilu matematyczno-fizycznym i 7 o profilu ogólnym). Rok ten przynosi szkole wiele sukcesów. W olimpiadzie geograficznej, D. Sikorskiemu na eliminacjach okręgowych przyznane zostaje I miejsce i uczestniczy on w eliminacjach centralnych. Jolanta Kister
w konkursie krasomówczym na szczeblu wojewódzkim osiąga I miejsce i uczestniczy w konkursie centralnym. Justyna Kosińska i Andrzej Krzyżaniak wygrywają plebiscyt na najlepszego ucznia – harcerza – przyjaciela.
Na terenie naszej szkoły prowadzone są otwarte lekcje dla nauczycieli z całego województwa. Prowadzą je: prof. Janina Serafin, Barbara Kaczmarek, Maria Suchodolska i Alina Semkowicz. W bieżącym roku rada pedagogiczna typuje E. Olechnę, M. Halabę, G. Chorążykiewicz na studia zagraniczne. W minionych latach typowani byli: Skowrońska, Malinowska, Chomik, Chmielarski, Kukła, Kopcza, Golanowski i Tałac.

oprac. Jerzy Bombczynski i Renata Góralczyk-Sobierajska

redakcja uzupełniająca: Monika Gertner i Katarzyna Swędrowska

LATA 1980 – 1998
W roku 1980 – z okazji 35-lecia szkoły – nasza szkoła zostaje wyróżniona Medalem za Zasługi dla Miasta Głogowa. Szczep harcerski Dziadoszanie przez lata swego istnienia pod komendą Mieczysława Szyszkowskiego zorganizował 20 własnych obozów i 15 złazów „Szlakiem Dziadoszan”. Tylko w latach 1980-84 w złazach
o zasięgu chorągwianym uczestniczyło ok. 400 harcerzy. Do 1988 roku harcerze w zielonych mundurach

z charakterystycznymi emblematami byli wizytówką naszej szkoły widoczną przy okazji wszystkich ważnych wydarzeń i świąt państwowych. W roku 1982 laureatem Centralnej Olimpiady Biologicznej jest J. Witowski, laureatem Centralnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku 1983 zostaje M. Gargul.

W roku szkolnym 1984/1985 w skład Zespołu Szkół wchodzą: LO – młodzieżowe, LO – dla pracujących, Medyczne Studium Zawodowe i Liceum Medyczne. Harcerski amatorski Klub Fotograficzny „Pryzmat” prowadzony przez Jana Bebela kształci młodych fotografików, ich prace można oglądać na ogólnopolskich wystawach.

W roku szkolnym 1986/1987 funkcję wicedyrektora obejmuje Barbara Sadlińska. Do działań angażują uczniów szkolne organizacje: PCK, ZHP, ZSMP, Młodzieżowa Rada Internatu, OHP. Czyny społeczne wychowują

przez pracę, „Dzień Żołnierza” jest lekcją wychowania patriotyczno-obronnego. Okazją do prezentacji prężnych szkolnych organizacji są pochody pierwszomajowe. Uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym są obecni i prezentują wysoki poziom wiedzy w finałach olimpiad przedmiotowych.

W roku szkolnym 1987/1988 dyr Eugeniusz Patyk apeluje o poparcie inicjatywy budowy drugiej sali gimnastycznej. W miejscu szkolnych garaży za rok planowane jest otwarcie tzw. małej sali gimnastycznej.

W roku 1989 laureatem Centralnej Olimpiady Biologicznej zostaje M. Szczygieł, zaś M. Mizuro jest finalistką Centralnej Olimpiady Artystycznej.

Decyzje ministerialne dają początek sukcesywnej likwidacji wszystkich typów szkół medycznych w Zespołach Szkół. Cały sprzęt i wyposażenie oraz bogaty księgozbiór medyczny znajdują swoje miejsce w średnich szkołach medycznych Lubina i Legnicy.

W roku 1991 Marek Grabalski zostaje laureatem telewizyjnego konkursu „Razem na Marsa” – nagrodą jest wyjazd do Kanady. W 1992 roku Joanna Punicka uczestniczy w finale Centralnej Olipiady Ekologicznej,
a Joanna Baziuk w ogólnopolskim konkursie recytatorskim.

W roku 1992 powstaje klasa o nowym profilu: matematyczno-fizyczno-informatycznym, a w 1993 roku kolejna: biologiczno-chemiczno-ekologiczna.

Rok 1993 jest rokiem naukowych sukcesów Wojciecha Taneckiego, laureata Centralnej Olimpiady Biologicznej i Chemicznej (po raz drugi). W roku szkolnym 1994/1995 funkcjonują jedynie trzy oddziały kończącego działalność Liceum Medycznego. Wicedyrektorami Zespołu Szkół są: Barbara Sadlińska, Zdzisław Szlemp
oraz Helena Wygnańska-Cirko. Dyrektor Eugeniusz Patyk zostaje wybrany senatorem RP, co jest powodem
do dumy i okazją do organizowania wycieczek do Warszawy z wizytami młodzieży w parlamencie.
Cała szkoła angażuje się w przygotowania do uroczystych obchodów rocznicy 50-lecia swego istnienia.
We wrześniu 1995 do szkoły zjeżdża ponad 700 absolwentów; są byli i obecni nauczyciele, jest dyrektor z lat 1955-65 Zbyszko Piwoński (również senator RP), są spotkania, wspomnienia i bal.

W roku 1996 laureatem Centralnej Olimpiady Geograficznej zostaje J. Makuch. W roku 1997 podobny sukces na Centralnej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego odnosi M. Nowak oraz M. Andrejczuk na Centralnej Olimpiadzie Historycznej. Trwa modernizacja szkoły, powstają nowe gabinety. Biblioteka doczekała się remontu. Szkoła inauguruje i włącza się w cykliczne obchody Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Teatru.  Z inicjatywy
p. Katarzyny Swędrowskiej w roku szkolnym 1996/1997 odbywa się pierwszy Szkolny Konkurs Wiedzy
o Teatrze, który w roku szkolnym 1999/2000 staje się Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Teatrze
i – w trójetapowej, bogatej merytorycznie i atrakcyjnej dla młodzieży cyklicznej formule – funkcjonuje
przez kolejnych 12 lat. Trwa organizacja i ustalanie zasad współpracy z Gimnazjum w Langenhagen. Pierwsza grupa niemieckiej młodzieży odwiedza Głogów w 1996 roku, dając początek wieloletniej międzynarodowej wymianie młodzieży szkół partnerskich. Stypendium Prezesa RM otrzymuje M. Nowak.

oprac. Jerzy Bombczynski i Renata Góralczyk-Sobierajska

redakcja uzupełniająca: Monika Gertner i Katarzyna Swędrowska

LATA 1999 – 2006
W roku 1999 M. Andrejczuk powtórzył swój sukces na Centralnej Olimpiadzie Historycznej, został również stypendystą Prezesa RM. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Talentów za pracę badawczą
z biologii otrzymał M. Wandycz.

W roku szkolnym 1999/2000 Zespołem Szkół kieruje już nowy dyrektor. W wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje Zygmunt Włodarczak, wicedyrektorami pozostają: Barbara Sadlińska i Elżbieta Chromiak.

Na pożegnaniu dyrektora Eugeniusza Patyka przedstawiciele Rady Uczniów dziękują za 30 lat pracy i nadają byłemu dyrektorowi tytuł Honorowego Dyrektora Szkoły.

Szkoła jest organizatorem i gospodarzem Targów Edukacji i Pracy – gości delegacje szkół z całego województwa. Trwa wymiana Głogów -Langenhagen. Stypendium Prezesa RM otrzymuje W. Skibiszewski. Pierwszym w szkole stypendystą Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata zostaje D. Wieczorek i wyjeżdża po wiedzę do Włoch.

W roku szkolnym 2000/01 do klas pierwszych przyjęto 260 uczniów, powstało 8 oddziałów od klasy A do H. Rok szkolny na przełomie tysiącleci rozpoczyna uroczysta msza święta. Stypendystką Prezesa RM zostaje

A. Biazik. Dyr Zygmunt Włodarczak podejmuje decyzję o uruchomieniu zegara na dachu szkoły.
Zakończenie prac remontowych planowane jest równolegle z obchodami 55-lecia szkoły. Autorzy najlepszej pracy wysłanej na konkurs „Do wolnej Polski – XX lat Solidarności” wraz z opiekunem dr Stefanem Dudrą towarzyszą premierowi Jerzemu Buzkowi w oficjalnych podróżach rządowych.

W maju 2001 prof. Lucyna Kukła tworzy i publikuje oficjalną stronę internetową szkoły, hostingowaną
przez firmę „Cuprimex”.

Na spotkanie po 50 latach przybywają do szkoły pierwsi maturzyści; inicjatorem spotkania Matura 1951 jest absolwent R. Olszewski. Stypendium Prezesa RM otrzymuje Monika Herberger.

W roku szkolnym 2001/02 szkoła jest obecna na listach rankingowych czasopism Rzeczpospolita i Perspektywy – zajmujemy 114 lokatę na ogólnopolskiej liście najlepszych szkół i 8 lokatę na liście wojewódzkiej. Laureatem Centralnej Olimpiady Biologicznej zostaje Piotr Dziergawko, laureatem Centralnej Olimpiady Historycznej jest A. Szustak, finalistą Centralnej Olimpiady Informatycznej 2002 zostaje najlepszy w szkole maturzysta, ze średnią ocen 6, M. Koszów. Miss regionu legnickiego zostaje B. Bryll.

W roku szkolnym 2002/03 Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa otrzymuje 18 uczniów.
Stypendystą Prezesa RM zostaje T. Płonek, który wraz z A. Szustak odnosi sukces w Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Parlamentaryzmie Europejskim. Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Moja przyszłość
w UE” zostaje M. Malak. Do szkoły przyjeżdża z wizytą ks. biskup A. Dyczkowski i wraz z proboszczem parafii św. Klemensa o. E. Leśniakiem przewodniczy spotkaniu z młodzieżą i nauczycielami.
Na stypendium fundowanym przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wyjeżdża Karolina Olszewska; rozpoczyna naukę w Nornic College w Norwegii. W czerwcu 2003 roku gościmy młodzież z holenderskiego Middelburga. Trwają przygotowania do wstąpienia Polski do UE; młodzież bierze udział w programie
„Moja szkoła w Unii Europejskiej”, organizuje referendum i negocjacje przedakcesyjne.
Hasło „Przeżyjmy to jeszcze raz – Od Jaskiniowców do Dziadoszan” przyciąga byłych harcerzy na zlot
w dawnej harcówce, obecnie gabinecie PO. Organizatorem spotkania jest Mieczysław Szyszkowski.
Uczniowie zainteresowani matematyką wznawiają udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych.

W roku 2003/2004 laureatem Centralnej Olimpiady Fizycznej zostaje Lesław Rachwał – stypendysta Prezesa RM i w przyszłości również stypendysta MEN. Za aktywną działalność społeczną do grona „Ośmiu Wspania-łych” zakwalifikowano M. Malaka. W szkole otwarto Klub „Ośmiu”. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy , w ramach serii”Z doświadczeń nauczycieli”, wydaje publikację autorstwa p. Katarzyny Swędrowskiej „Wiedza o teatrze (na przykładzie konkursu międzyszkolnego w I LO

w Głogowie)”.
W ogólnopolskim rankingu Newsweeka w kategorii małe licea nasze liceum zajmuje I miejsce. „Kotłownia” zainaugurowała swoją działalność – powstaje „Galeria u pana Henia za piecem”, miejsce szkolnych wydarzeń artystycznych. Z okazji wstąpienia Polski do UE organizujemy wielki koncert dla mieszkańców Głogowa.
Na roczne stypendia naukowe do Anglii wyjeżdżają M. Szulc i M. Zalewski. Stypendystką Prezesa RM zostaje Joanna Płaskonka. Sukcesami w sporcie zapracowaliśmy na miano najlepiej usportowionej szkoły Powiatu Głogowskiego. Zasłużone brawa zbiera szkolny zespół tańca nowoczesnego Progress, trenowany
przez prof. Bożenę Kowalczykowską.

Mamy własny zespół muzyczny o głośnym brzmieniu i bogatym repertuarze. Skład zespołu: P. Jankowski,

K. Witecki, M. Mocarski i R. Ganczarek. Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa otrzymuje 12 uczniów.

Następuje modernizacja oficjalnej strony internetowej szkoły. Pod kierunkiem prof. Lucyny Kukły: Przemysław Jażło i Piotr Wardyński tworzą nową wersję witryny, którą rozbudowywują godni następcy: Michał Sznurawa, Rafał Ganczarek, Danuta Duszeńczuk, Jerzy Bombczyński, Andrzej Jastrzębski, Stanisław Warych
i Marek Gasiński. Zespół redakcyjny wzmacnia prof. Renata Góralczyk – Sobierajska.

W roku 2005 szkoła zostaje wyróżniona tytułem „Szkoła z Klasą” i trzema dyplomami: Lego, Cogito, Ago.

Na stypendium naukowe do Włoch wyjeżdża Wojciech Musiał. Stypendystą Prezesa RM jest Piotr Gancarz. Dyrektor Zygmunt Włodarczak przyjmuje gratulacje z okazji 40-lecia pracy.

W 60 rocznicę swego istnienia szkoła przeżywa najazd ponad 1000 absolwentów- wielkie święto i niezapom-niane spotkanie po latach.

Mamy najlepszą w Polsce drużynę w finale Szkolnej Ligi Historycznej; laureaci pod opieką prof. Kazimierza Szczepańskiego wyjeżdżają do Austerlitz. Maturzyści rocznik 1986 jako pierwsi piszą „nową maturę”.

oprac. Jerzy Bombczynski i Renata Góralczyk-Sobierajska

redakcja uzupełniająca: Monika Gertner i Katarzyna Swędrowska

LATA 2006 – 2010

W roku 2006 Dolnośląski Kurator Oświaty przesyła gratulacje szkole, która po raz 4-ty znalazła się na liście ogólnopolskiego rankingu szkół średnich. Tym razem jest to 326 miejsce w Polsce i 23 w województwie dolnośląskim. Zwycięzca Szkolnej Ligi Historycznej Jerzy Bombczyński zostaje laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Polska Piastowska”. Do grona „Ośmiu Wspaniałych” dołączyła J. Kowalska. W ramach przygotowań cyklu reportaży
o młodzieży do szkoły zawitała telewizja TVN. Laureatem Centralnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostaje M. Radajewski – stypendysta MEN. W ławach poselskich na sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
w Warszawie zasiadło dwoje naszych uczniów: K. Skrzypczak i S. Koliński.

10 czerwca 2006 zegar na szkolnym dachu zaczyna na nowo odmierzać czas. Zegar nazwany imieniem dyrektora szkoły został odrestaurowany dzięki finansowej pomocy absolwentów oraz władz miasta i powiatu.

A. Parasiewicz jako wolontariuszka stowarzyszenia Szansa wzięła udział w przygotowaniach do sesji ONZ
w Nowym Jorku. Wizytę w Parlamencie Europejskim złożyli laureaci konkursu Wiedzy o Europie i Demokracji:

W. Kurek, M. Borawski, M. Czeczko.
W leksykonie „Who is Who w Polsce” odnotowano postać prof. Katarzyny Swędrowskiej.
Stypendystką Prezesa RM zostaje Paulina Hames, a stypendystą naukowym w stolicy Austrii – Łukasz Jarzyna.

Władze miasta Głogowa wzbogacają bazę dydaktyczną szkoły o sprzęt komputerowy. Trwa komputeryzacja biblioteki oraz gruntowny remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. Dyrektor Zygmunt Włodarczak odchodzi na emeryturę, przyjmując od młodzieży i współpracowników wyrazy uznania i podziękowanie za pracę.

Rok szkolny 2006/07 otwiera nowy dyrektor szkoły – Bożena Kowalczykowska. W październiku 2006 uroczyście otwarto i oddano do użytku aulę po remoncie rozpoczętym przez dyrektora Zygmunta Włodarczaka i ukończonym przez dyrektor Bożenę Kowalczykowską. Szkolna biblioteka wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy pełni rolę Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. W roku 2007 „Kotłownia” inauguruje Artystyczne Warsztaty Twórcze. W odnowionej auli szkolnej odbywa się I Przegląd Piosenki Poetyckiej i Autorskiej, którego laureatkami są M. Starczewska i J. Rybak. W konkursie literackim Zanomania główną nagrodę, Złote Pióro, zdobywa Jakub Rawski. W Finale Ogólnopolskich Spotkań Amatorskich Teatrów Jednego Aktora nagrodzono Alicję Żok.
Rocznik maturalny 1967 organizuje spotkanie pełne szkolnych wspomnień. Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa otrzymuje 27 uczniów. Stypendystką Prezesa RM zostaje Karolina Jagiełło, stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci dostaje Michał Kurtys. Uczniowie matematyków: prof. Janiny Łasicy i prof. Krzysztofa Kozaka z powodzeniem zdają egzaminy kończące Studium Talent. Szkolna drużyna ratownicza po Mistrzostwach PCK została 12 drużyną
w Polsce. Cały kompleks sportowy przeżywa gruntowny remont od dachu po podłogi. Uczniowie K. Kurus

i M. Sokalski realizują pierwsze filmy dla potrzeb szkolnej telewizji BOLO TV. Pierwszy raz w historii szkoły rozdano absolwentom nagrody „Jedynki”. Jesteśmy gospodarzami wystawy „Eksperymentuj” autorstwa Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, gościmy uczniów innych szkół i mieszkańców miasta. Prof. Ewa Protacka inicjuje cykliczne wyjazdy młodzieży na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie. Samorząd szkolny przystępuje do wieloletniego programu Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego „Adopcja na odległość”. Gościem uczniów i nauczycieli jest ks. biskup
dr Paweł Socha. W budynku szkolnym zaczyna działać system monitoringu wizyjnego.

W roku 2008 na liście rankingowej najlepszych szkół średnich zajmujemy 328 miejsce w Polsce i 15 w województwie dolnośląskim. Na stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii wyjeżdża J. Łunkiewicz. Stypendystą Prezesa RM zostaje P. Sekulski, finalista Centralnej Olimpiady Historycznej i Centralnej Olimpiady Mediewistycznej. Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci dostaje ponownie M. Kurtys oraz M. Jankowska. P. Sekulski zostaje także stypendystą „zDolnego Ślązaka” i za naukowe sukcesy odbiera nagrodę z rąk Prezydenta RP. W budynku szkolnym trwa sukcesywna wymiana okien, remont instalacji elektrycznej i renowacja korytarzy; nowy wystrój głównego korytarza z płaskorzeźbą Bolesława Krzywoustego, autorstwa plastyczki Heleny Łyżwy, robi wrażenie. Pod kierunkiem prof. Moniki Herby szkoła jest współorganizatorem Głogowskich Dni Frankofonii. Szkolna pracownia komputerowa spełnia wymagania współczesnej edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Za I miejsce w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym na wycieczkę do Europarlamentu wyjeżdżają: Maciej Borawski, Michał Czeczko, Dominik Malanowski i opiekun dr Ewa Czaińska. Najlepszym absolwentem, ze średnią ocen 5,63 zostaje Kamil Jankowski. Proboszcz i nasz katecheta o. Eugeniusz Leśniak żegna się z młodzieżą i parafią,

na swoje miejsce w szkole rekomenduje o. Witolda Barana.

W roku szkolnym 2008/09 funkcję wicedyrektora zaczyna pełnić mgr Joanna Hasal. W gronie „Ośmiu Wspaniałych” znajduje się Łukasz Paprocki, stypendystką Prezesa RM zostaje Joanna Dębek. Na rankingowej liście Gazety Wyborczej w gronie najlepszych liceów Dolnego Śląska zajmujemy 17 miejsce. Kolejny raz zasługujemy na miano najlepiej usportowionej szkoły. Międzynarodowe sukcesy sportowe odnoszą Igor Oleśniewicz i Natalia Mielnik.

W roku 2009 telewizyjny konkurs „Szansa na Sukces” wygrywa Urszula Szocik. Szkoła w pełnej gali obchodzi historyczne święto uroczystego nadania szkole nowego sztandaru. Rozpoczyna się szkolna rekrutacja do projektu „Równe szanse dla wszystkich” współfinansowanego ze środków UE. Liderem Projektu zostaje prof. Monika Gertner. W ramach projektu szkoła otrzymuje nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli
i uczniów. Absolwentką z najwyższą średnią ocen 5,5 w roku szkolnym 2009/10 jest Joanna Dębek. Finalistkami etapów centralnych olimpiad przedmiotowych zostają: Żaneta Niemasz – Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Janina Timoszyk – Olimpiada Języka Rosyjskiego, Natalia Bojko – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa otrzymuje aż 17 uczniów. Z powodzeniem podsumowano pierwszy rok pracy w ramach dwuletniego projektu UE „Równe szanse dla wszystkich”. Dzięki skutecznym staraniom dyr Bożeny Kowalczykowskiej na terenie szkoły funkcjonuje sieć bezprzewodowego Internetu. Pracują, redagowane przez uczniów, podstrony do oficjalnej witryny internetowej I LO, dotyczące sportu, projektu UE i działalności Samorządu Uczniowskiego. Trwa modernizacja szkolnej szatni – miejsce dawnych boksów zajmują funkcjonalne szafki. Uczniowie prof. Zofii Rogalskiej biorą udział w Projekcie UE „Fizyka jest ciekawa”. Wszyscy absolwenci z roku szkolnego 2009/10 z powodzeniem zdają maturę; na 100% oceniono 29 egzaminów pisemnych i 168 egzaminów ustnych. W konkursie na Najlepszego Maturzystę Dolnego Śląska bierze udział Agnieszka Gogoła.

oprac. Renata Góralczyk-Sobierajska

redakcja uzupełniająca: Monika Gertner i Katarzyna Swędrowska