Dzień praw człowieka

Człowiek i jego prawa

Świat dziś biegnie jak szalony.

Każdy człowiek zagoniony.

Ale każdy prawo zna.

Swoje prawa człowiek ma!

Jaś dziś zostać chce piłkarzem.

Jaś – malarzem, Grześ – kucharzem.

Każdy zostać może kim chce,

Prawo do tego ma i o tym wie.

Każdy człowiek – mały, duży,

Gdy ma pasję do podróży,

Decydować o tym może,

Czy wybierze się nad morze.

Łukasz Antoni Sawicki

10 grudnia obchodzony jest Dzień Praw Człowieka, jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest osobom walczącym o poszanowanie praw człowieka.