Więcej informacji poniżej:

REGULAMIN „PLENEROWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO – MAJÓWKA 2022”

1. Cel imprezy:

· popularyzacja „królewskiej gry” w środowisku lokalnym,

· propagowanie szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

· zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego,

· integracja zawodników i kibiców.

2. Organizator:

– Urząd Miejski w Głogowie,

– Szkółka Szachowa GAMBIT przy MOK Głogów,

– Akademia Szachowa, ul. Wita Stwosza 8b, Głogów.

3. Termin i miejsce: 1 maja 2022 r. – Bulwar Nadodrzański w Głogowie. Rozpoczęcie turnieju o godz. 12.00

4. Zgłoszenia: do dnia 29 kwietnia 2022 r. na adres: piotrzahorski@wp.pl

lub w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów od godz. 11.00 do 11.45

W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko oraz datę urodzenia w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18.

5. System rozgrywek, tempo gry i klasyfikacja:

Kojarzenie systemem szwajcarskim za pomocą programu ChessarbiterPro 2016 – 2×15 min na partię w dwóch grupach:

– OPEN (dla wszystkich chętnych)– 9 rund. W grupie tej zwycięzcy będą klasyfikowani w kategorii do lat 18 i pozostali.

– Dzieci do lat 14 – 7 rund. W grupie tej zwycięzcy będą klasyfikowani w kategorii do lat 8, do lat 11 i do lat 14.

Każdemu zawodnikowi przysługuje jedna nagroda w wybranej przez siebie grupie klasyfikacyjnej.

O kolejności miejsc w turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:

– wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku;

– wartościowanie Buchholza;

– wartościowanie progresywne;

– liczba zwycięstw;

– wynik bezpośredni.

6. Nagrody:

Dla trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej nagrody rzeczowe.

Każdy uczestnik otrzyma drobny upominek.

7. Sędziowanie:

Sędzia główny – Piotr Zahorski, sędzia klasy III.

8. Postanowienia końcowe:

– Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.

– Limit osób – łącznie max. 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Uczestnik lub opiekun prawny dziecka wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:

wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych organizatora.