Uczniowie ILO przed wyjazdem na Ukrainę

W dniu 12.09.2021r. uczniowie ILO uczestniczący w realizacji projektu “Pierwsza pomoc nie zna granic” wyruszyli na Ukrainę do ich kolegów z 10 Liceum we Lwowie.