UWAGA ABSOLWENCI!

MATURA 2023

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Maturzyści mogą sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z egzaminu z każdego przedmiotu, zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania, w systemie informatycznym ZIU (Zintegrowanym Interfejsie Ucznia), dostępnym pod adresem:

wyniki.edu.pl

Absolwenci r. szk. 2022/2023  otrzymali już login oraz hasło do logowania.

Absolwenci z lat poprzednich mogą zgłaszać się po login i hasło do serwisu do gabinetu 101.

Jeśli zdający zgubi hasło, ma możliwość zalogowania się przez:

  • login.gov.pl,
  • profil zaufany
  • e-dowód.

Wyniki będą udostępnione w ZIU od 7 lipca 2023 r.

Od 7 lipca  można także odebrać świadectwa dojrzałości i aneksy w szkole. Szczegóły będą podane w lipcu.