W ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w naszej szkole odbyła się wizyta studyjna studentów z programu Erasmus + i ESN (Erasmus Student Network). Studentom towarzyszył prof. UZ, dr hab. Marek Smoluk (Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Koordynator Erasmus +, Instytut Neofilologii UZ). Wizytę zaaranżowała i koordynowała dr Urszula Majdańska-Wachowicz (I LO i Instytut Neofilologii UZ). Gości przywitała Pani Wicedyrektor Renata Chmielewska, następnie głos zabrał prof. Marek Smoluk, przedstawiając zalety wymian międzynarodowych. W kolejnej części studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego zapoznali uczniów I LO z organizacją studencką ESN, a także przedstawili ofertę edukacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego. „Kahootem” zaprezentowali się studenci m.in. z Turcji, Bośni, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec czy Francji. Studenci zagraniczni krótko opowiedzieli o sobie, swoich krajach i pobycie w Polsce. Po wizycie w szkole studenci i uczniowie ILO spotkali się z Prezydentem Miasta Głogowa Rafaelem Rokaszewiczem, zostali oprowadzeni po głogowskich zabytkach i udali się do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Wizytę gości w Głogowie zwieńczyły pierogi i domowe ciasto. Dziękujemy prof. M. Smolukowi oraz studentom ESN i z programu Erasmus+ za wizytę, prelekcję i ciekawe prezentacje. Serdeczne podziękowania dla całej Dyrekcji i Rady Rodziców I LO, Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza, Urzędu Miejskiego w Głogowie, Kierownika Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie Dominika Jetona, Radnego Powiatu Głogowskiego Adama Borysiewicza, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie Waldemara Hassa i Jarosława Helwiga, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie Wojciecha Janisia, Kierownika Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ekonomicznych Małgorzaty Długosz, Ojca Proboszcza Parafii pw. św. Klemensa w Głogowie Łukasza Wójcika i wszystkich innych zaangażowanych w to przedsięwzięcie, dzięki czemu goście mogli zwiedzić nasze miasto, otrzymać upominki, a także zjeść domowy obiad. I na koniec dziękujemy naszym uczniom: Igorowi Okrzymowskiemu (2b), Natalii Basarze (4e), Julii Brade (4e), Emilii Nyczko (4e), Dominice Marakewicz (4e), Kamili Latus (4e) i Mai Ogłazie (4e) za pomoc techniczną i organizacyjną.