Naukowcy związani z Uniwersytetem Wrocławskim i Stowarzyszeniem “Projekt Akademia” zapraszają do lektury bezpłatnej publikacji:  

„Wiem – Stosuję – Partycypuję: Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli”. 

Jest to kolejne wydawnictwo Stowarzyszenia “Projekt Akademia” skierowane do młodych ludzi oraz dojrzalszych członków społeczeństwa, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat demokracji i partycypacji w życiu publicznym.  

O Stowarzyszeniu 

Stowarzyszenie Projekt Akademia zrzesza naukowców związanych z Uniwersytetem Wrocławskim i innymi jednostkami akademickimi w kraju, a jego celem jest upowszechnienie akademickiej wiedzy dla szerokiej społeczności. Członkowie Stowarzyszenia, w duchu greckich filozofów, prowadzą dyskusje z przedstawicielami lokalnej społeczności w parkach i na agorach, ale nie unikają również organizacji tradycyjnych konferencji naukowych. Misją stowarzyszenia Projekt Akademia jest dzieło budowy świadomego i wykształconego społeczeństwa, które znając polską historię i dorobek kulturowo-cywilizacyjny, rozumie współczesną rzeczywistość oraz posiada kompetencje do świadomej partycypacji w szeroko pojętym krajowym czy europejskim życiu społecznym. Z projektami Stowarzyszenia można zapoznać się na stronie www.projektakademia.org

O Podręczniku 

Najnowszym projektem Stowarzyszenia jest publikacja udostępniana w formie e-booka na stronie Stowarzyszenia i w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego: podręcznik „Wiem – Stosuję – Partycypuję: Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli” autorstwa dr Elżbiety Kocowskiej-Siekierki i dr hab. prof. UWr Krzysztofa Kociubińskiego. Można ją uznać za pierwszy wizualny poradnik adresowany do młodzieży, który zawiera praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania demokracji oraz sposobów wpływania młodych ludzi na życie społeczne i polityczne. Autorzy postawili sobie za cel przybliżenie kluczowych instytucji państwa, procesów partycypacji, praw i wolności człowieka i obywatela oraz historii polskiego konstytucjonalizmu w sposób praktyczny oraz wizualny – z wykorzystaniem wielu grafik, dzięki czemu publikacja jest zrozumiała i przyswajania przez osoby nie posiadające wiedzy z zakresu nauk społecznych. 

W publikacji zawarto praktyczną wiedzę, podzieloną na cztery działy:  

  1. Wskazówki dotyczące czytania i rozumienia aktów prawnych oraz historii polskiego konstytucjonalizmu “w pigułce”. 
  2. Kompendium wiedzy na temat kluczowych instytucji państwa, samorządu i organów szkoły  
  3. Praktyczne informacje dotyczące procesów partycypacji i inicjatyw, które skupiają młodzież i dorosłych, lecz wiedza o ich funkcjonowaniu wciąż jest rozmyta wśród społeczeństwa, takie jak: młodzieżowe drużyny pożarnicze, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia ogrodowe, itd. 
  4. Graficzne „powtórzenie” wiedzy na temat praw i wolności człowieka i obywatela.

Publikacja zawiera także teksty źródłowe napisane przez profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz praktyczne informacje przekazane przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i operatorów miejsca spotkań “Odlot. Strefa Partycypacji”.

Jak pobrać?

Publikacja jest dostępna bezpłatnie i można ją pobrać ze strony:

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego.