1p pod opieką P. Elżbiety Żywickiej oraz gr. 1 3esp integrowały się podczas lekcji wielojęzycznej koordynowanej przez P. Urszulę Majdańską-Wachowicz. Lekcję zainspirował międzynarodowy projekt ECOLAPRA (Uniwersytet Zielonogórski) pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Steciąg, prof. UZ, w którym uczestniczyła P. Majdańska-Wachowicz, a w którym pomagały Emilia Nyczko i Natalia Basara (3esp). Eksperyment polegał na sprawdzeniu skuteczności komunikacji w modelu lingua receptiva (każdy z uczestników języków spokrewnionych mówi w swoim języku ojczystym) oraz lingua franca (uczestnicy porozumiewają się w języku angielskim). Eksperyment właściwy dotyczył języka czeskiego i polskiego, ale w naszej szkole postanowiłyśmy wykorzystać jego ideę podczas lekcji z uczniami z Ukrainy. W 1. rundzie uczniowie porozumiewali się w swoich językach ojczystych (odgadywali nazwy potraw), a w kolejnej w języku angielskim (odgadywali swoje hobby). Jako zadanie posłużyła nam popularna gra taboo, którą przygotowały i przeprowadziły  Natalia Basara (3esp), Julia Brade (3esp) i Emilia Nyczko (3esp). Lekcję uwieczniła na zdjęciach Kamila Latus (3esp). Dziękujemy wszystkim za pracę i zaangażowanie. Lekcja sprzyjała integracji, współpracy, zauważeniu podobieństw i różnic pomiędzy językiem polskim a ukraińskim oraz użyteczności języka angielskiego w komunikacji międzykulturowej.