Wymiana szkolna Gymnasium w Langenhagen.
Wymiana szkolna Gymnasium w Langenhagen.

W dniach 17-24.03.2014r. grupa uczniów klas pierwszych i drugich naszego liceum uczestniczyła pod opieką nauczycielek języka niemieckiego p. Renaty Chmielewskiej i p. Ewy Protackiej  po raz 17 w corocznej wymianie szkolnej z Gymnasium w Langenhagen. Program wymiany był bardzo bogaty i obejmował min. wizytę w Ratuszu i powitanie przez pana burmistrza Friedhelma Fischera,  zwiedzanie Hanoweru, Langenhagen i portowego miasta  Hamburga, wizytę w szkole i powitanie przez panią dyrektor Kretschmar, udział w zajęciach szkolnych i projekt Stadtrallye , którego celem było poznanie Langenhagen i Hanoweru, ich historii, tradycji, zabytków i ciekawostek turystycznych. Przez tydzień nasi uczniowie gościli w domach swoich partnerówz wymiany, gdzie poznawali kuchnię niemiecką, zwyczaje i dzień powszedni rodzin goszczących, a także doskonalili  swoje umiejętności językowe. Wymiana uczniowska to nie tylko świetna okazja do nauki, to także możliwość zawarcia przyjaźni, niekoniecznie krótkotrwałych. Nasi uczniowie bardzo dobrze wspominają spędzony tam czas i z niecierpliwością czekają  na przyjazd niemieckich uczniów do Głogowa.

Nasza wizyta została zauważona także przez lokalną prasę.