Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych, obowiązującą wszystkie szkoły w terminie od 4 stycznia do 15 stycznia 2021r., ulegają zmianie także planowane w naszej szkole dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej placówce stają się zatem 21 grudnia i 22 grudnia 2020r.
W związku z powyższym ostatnim dniem nauki przed świętami jest 18 grudnia 2020r.