W gablocie dla maturzystów, naprzeciw pokoju nauczycielskiego, zostały wywieszone listy uczniów z podziałem na egzaminy i sale egzaminacyjne. Proszę odnaleźć swoje nazwisko przy każdym zadeklarowanym egzaminie maturalnym i przypisanej sali.Z wszelkimi pytaniami, dotyczącymi egzaminu maturalnego proszę zwracać się do p. wicedyrektor Ewy Protackiej (gabinet 101).