W dniu dzisiejszym-9 marca z powodu awarii Internetu (firmy Vectra), ARKUSZE MATURY PRÓBNEJ prosimy pobrać ze strony CKE lub MEiN.