Świadectwa maturalne wydawane będą od godziny 11.00 w dniu 05.07.2022r.