Szkolne Koło Teatralne działa ( z przerwami) od września 1992r. Pierwszym przedstawieniem, przygotowanym przez jego członków, pod opieką  p. Katarzyny  Swędrowskiej,  był  „Świętoszek” Moliera. W spektaklu  wystąpili m.in. Bartłomiej 

Adamczak (Tartuffe), Jakub Królak (Orgon), Joanna Szajnik (Elmira),Hanna Strużyńska

(Marianna), Ilona Warchoł (Damis), Bartłomiej Dengusiak (Kleant,)Magda Krukowska

(Doryna), Sławomir Plesz (Pani Pernelle), Krzysztof Malinowski (Walery), Krzysztof

 Frąszczak (Pan Zgoda),Damian Niedośpiał (Oficer straży królewskiej).

Pełnowymiarowy spektakl z rekwizytami, muzyką i strojami z epoki ( ich wypożycze-

nie z Teatru Dramatycznego w Legnicy młodzież opłaciła z własnych pieniędzy)

cieszył się ogromym powodzeniem. Wystawiony został czterokrotnie na szkolnej scenie,

dwukrotnie na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie oraz na Scenie KameralnejTeatru Dramatycznego w Legnicy.

 W kolejnym roku szkolnym młodzież zaangażowana w działania Koła przygotowała

spektakl zatytułowany „Homeoteka”, przedstawiony w auli liceum, podczas Dni Kultury

Chrześcijańskiej w Głogowie i Nauczycielskich Warsztatów „W Drodze”.

W roku 1995 Koło Teatralne przygotowało kolejny spektakl poetycki, zbudowany

w całości z wierszy autorstwa uczniów naszej szkoły (m.in. ). Zaprezentowany został on w auli liceum i był akcentem artystycznym obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru.

Członkowie Koła Teatralnego angażowali się również we wszelkiego rodzaju przedsię-

wzięcia szkolne (przedstawienia okazjonalne, jasełkowe, akademia, apele itp.).

Z fascynacji teatrem, którą dzielili z opiekunką – p. K.Swędrowską – narodziły się kolej-

ne inicjatywy, przy których organizacji i koordynacji pracowali wspólnie – nawet, gdy 

byli już absolwentami liceum. Należą do nich m.in. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Te-

atrze (1996 -2010) oraz Amatorskie Wieczory Artystyczne zapoczątkowane w 1994 roku i funkcjonujące po dzień dzisiejszy. 

Na nich (tzn. Amatorskich Warsztatach Artystycznych) skupiły się na czas jakiś dzia-

łania członków Koła. W ich efekcie, w auli szkolnej i Galerii „U pana Henia za piecem”

można było oglądać spektakle poetyckie (np. : „Artystyczne otwarcie” – kwiecień 2004r.

„Dabar – znaczy SŁOWO” – czerwiec 2003r., „Wieczór z poezją” – luty 2011r.), kabaretowe( np. : „Misz -masz” – kwiecień 2003 r. ,  „Agresja wstydliwego antypers-

pirantu” -wrzesień 2005 r., „Absolutnie sztuka według amatorów – K.I.Gałczyńskiemu

w setną rocznicę urodzin” – grudzień 2005 r.)

Tęsknota za „pełnowymiarowym” teatrem nie dała jednak o sobie zapomnieć i gdy po-

jawił się pomysł przygotowania kolejnego dużego spektaklu – „Poskromienia złośnicy”-

nikogo nie trzeba było długo namawiać.

Po kilkuletniej przerwie, wiosną 2010r.,  rozpoczęły się intensywne próby. Oczywiście,

nie przeszkodziło to angażowaniu się młodzieży w inne – nie tylko  artystyczne –

przedsięwzięcia ( trwały właśnie zajęcia w ramach unijnego programu „Równe szanse

dla wszystkich”).

I choć los piętrzył  przed nami trudności, udało się  je wszystkie pokonać i 27 marca

2012r.  – w Międzynarodowy Dzień Teatru-  zebrani w szkolnej auli byli widzami  premierowego pięcioaktowego spektaklu,w oprawie muzycznej i w strojach z epoki (wypożyczonych z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy).  

Spektakl został zauważony przez lokalne środowisko literackie i artystyczne  i zapro-

szono nas do jego prezentacji przed uczestnikami XVIII Głogowskich Konfrontacji

Literackich. 2 czerwca 2012r.,przybyli na uroczystą inaugurację imprezy 

goście z całej Polski, obejrzeli kolejną odsłonę „Poskromienia złośnicy”.

Już we wrześniu następnego roku szkolnego ruszyły prace nad programem autorskim -swoje teksty udostępnił nam do scenicznej realizacji absolwent I LO – Michał Pochna.

Prace trwają i mamy nadzieję na prezentację ich efektu w tym roku szkolnym. Jednocześnie czekamy na nowych członków Koła i ich propozycje. Show must go on!