W naszej szkole, już po raz kolejny, została przeprowadzona zbiórka zniczy. Dzięki ofiarności uczniów Szkolna Drużyna Ratownicza, wraz z opiekunami zapaliła światełka na opuszczonych  grobach cmentarza w Biechowie.