Jak co roku włączamy się w działania charytatywne na rzecz Jasia Walosa – chłopca, który urodził się bez kości piszczelowych. Jaś przeszedł już wiele operacji, po których wymagana jest rehabilitacja. Rodzice Jasia odbierają od nas nakrętki i sprzedają na rzecz leczenia i rehabilitacji. Nakrętki są zbierane w gabinetach biologicznych – 120 i 121.