10 czerwca Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 65 projektom spośród nadesłanych 204 wniosków dotyczących wymiany młodzieżowej.

Wśród nich jest nasz  projekt  PIERWSZA POMOC NIE ZNA GRANIC, który uzyskał jedno z najwyższych dofinansowań  w kwocie 18 852,26 euro   ( 85 900,32 zł ).

W ramach projektu gościć będziemy w sierpniu  w naszej szkole grupę młodzieży z liceum we Lwowie, a nasza młodzież uda się we wrześniu z rewizytą. Głównym zadaniem projektu jest kształtowanie umiejętności niesienia pierwszej pomocy i propagowanie tej idei w środowisku lokalnym. Jest to również okazja do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i nawiązania trwałych kontaktów.

Naszymi partnerami są: Powiat Głogowski, Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa, Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego, Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów. Autorzy projektu: Janusz Kosałka, Elżbieta Żywicka, Elżbieta Soja, Vira  Szerszniova