8 grudnia 2020r.Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej podjęło uchwałę o dopuszczeniu do zawodów pisemnych II etapu uczennicę naszej szkoły Lenę Hejmej z klasy 2 b sp. Lena w I etapie wykonała pracę na temat : Geograficzne uwarunkowania stanu zdrowia ludności i rozprzestrzenianie się chorób w wybranym województwie lub powiecie. Praca musiała być oparta na wiedzy, własnych obserwacjach i pomiarach. Etap okręgowy odbędzie się 6-7 lutego 2020r. Życzymy powodzenia