Z dumą informujemy, że ukazała się międzynarodowa publikacja naukowa, w której swój udział ma nasza szkoła. W monografii pokonferencyjnej pn. New Approaches to Multilingualism, Language Learning, and Teaching  jeden z rozdziałów napisały dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ i dr Urszula Majdańska-Wachowicz. Artykuł pt. The Use of Lingua Receptiva versus English as a Lingua Franca in the Polish-Czech Border Area: Pedagogical Implications  jest pokłosiem międzynarodowego projektu badawczego „Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr rej. 2017/26/E/HS2/00039). W jednej części projektu nasze już absolwentki  Natalia Basara i Emilia Nyczko obserwowały badanie dotyczące skuteczności komunikacji receptywnej oraz pomogły opracować transkrypcję w języku polskim i angielskim niezbędną do dalszej analizy tego badania.

Pełen adres bibliograficzny artykułu: Urszula Majdańska-Wachowicz, Magdalena Steciąg, (2024), The Use of Lingua Receptiva versus English as a Lingua Franca in the Polish-Czech Border Area: Pedagogical Implications, [w:] New Approaches to Multilingualism, Language Learning, and Teaching, 2024, red. Sviatlana Karpava, Natalia Pavlou, Kleanthes K. Grohmann, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 108-135.