ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA
020301-63146 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W GŁOGOWIE

Typ szkołyLiczba zdającychW tym przystąpili
do wszystkich egzaminów
Liczba wydanych
świadectw*
Zdawalność
LO145145145100%

POWIAT GŁOGOWSKI

PODSTAWA PROGRAMOWA

LO44742733478.2%
T35334820558.9%
RAZEM80077553969.5%

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PODSTAWA PROGRAMOWA

LO1072510450847181.1%
T60325913331856.1%
RAZEM16757163631178972.0%