Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,
rozpoczynający się rok szkolny jest wyjątkowy ze względu na przypadającą w nim 250 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja ta stworzyła pierwszy w Europie jednolity system oświaty oraz zreformowała programy i metody nauczania.
Postępowe idee pedagogiczne i śmiała wizja reformatorów zdecydowanie wykraczały poza
utarte dotąd praktyki. Sprzyjały wykształceniu świadomego obywatela Rzeczypospolitej,
a zarazem jednostki godnej miana człowieka oświeconego.