Jak połączyć technologiczną rzeczywistość z wartościami o wymiarze uniwersalnym? Jak sztuczna inteligencja zmienia nasze życie? Jaki jest etyczny wymiar sztucznej inteligencji? Te dylematy poruszali eksperci podczas webinarium pt. “Etyka w technologii i Internecie” organizowanego w ramach przygotowań do Szczytu Cyfrowego ONZ przez Komitet IGF 2021, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka, Youth IGF Polska oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, we współpracy z TrendHouse.org. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Robert Kroplewski – pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds. etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan – doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz przedstawiciele ONZ. W konferencji uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły. Webinarium było prowadzone w języku angielskim. Uczniowie nie tylko mieli okazję doskonalić sprawność słuchania, słownictwo specjalistyczne, ale także rozwijać myślenie krytyczne. Dodatkowo – po konferencji – chętni uczniowie mieli sposobność podzielić się nowo zdobytą wiedzą z rówieśnikami z klasy na lekcji języka angielskiego, wygłaszając przemówienia w stylu Ted Talks. Za czas i udział w konferencji dziękuję: Emilii Nyczko (2esp), Julii Brade (2esp), Martynie Matuszkiewicz (2m LO), Zofii Małyszczyk (2mLO), Julii Sorokanycz (2m LO), Borysowi Sikorskiemu (2m LO) i Weronice Kuziorze (2m LO). Dodatkowo, inspirujących przemówień gratuluję: Zofii Małyszczyk (2m LO), Martynie Matuszkiewicz (2mLO), Borysowi Sikorskiemu (2m LO) i Julii Sorokanycz (2m LO).