Miło nam poinformować, że Emilia Nyczko, Bartek Pieniążek i Błażej Soja wzięli udział w spotkaniu studenckiego koła naukowego anglofilów pn. „SPILL THE TEA”. Koło działa w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego opiekunką jest nasza anglistka dr Urszula Majdańska-Wachowicz, a przewodniczącym Pan Maciej Zych (student II roku filologii angielskiej). Koło zrzesza studentów filologii angielskiej 1. stopnia, którzy pasjonują się kulturą i wymową brytyjską. W trakcie zajęć ćwiczymy sztukę wymowy poszczególnych dźwięków, łamańce językowe, dykcję, poszerzamy znajomość słownictwa, sprawność mówienia, sztukę dramy i kompetencję interkulturową. Emilia, Bartek i Błażej wraz ze studentami ćwiczyli różne warianty dźwięku /t/. Było dużo śmiechu, zabawy i nauki.