Zapraszamy do ponownej akcji zakupu bluz szkolnych.

Wszystkie potrzebne informacje, możecie uzyskać, w gabinecie 101 u Pani Agnieszki Pakosz.