TEMIDA bogini sprawiedliwości

Z początkiem roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z Uczelnią Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, w ramach wspólnego projektu Akademii Edukacji Prawnej przeznaczonej dla uczniów klas humanistycznych. Koordynatorami projektu są dr Ewa Czaińska i dr Jan Walczak.
Cykl zajęć online rozpoczynamy od wykładu w dniu 16 listopada (poniedziałek), który rozpocznie się o godz. 13.35. Pierwszym wykładowcą będzie dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW.
Wykład transmitowany w aplikacji Teams pt. ,, Ochrona przepisy praw pracowniczych w świetle Konstytucji i prawa europejskiego”, zapowiada się interesująco. Życzymy dobrego odbioru.