10 kwietnia 2024r., w bibliotece szkolnej, nastąpiło podsumowanie i ogłoszenie wyników drugiej edycji WIOSENNEGO WYSYPU POETYCKIEGO – czyli szkolnego konkursu dla młodych twórców. Grono pedagogiczne i organizatorów konkursu reprezentowali p. Dyrektor Janusz Kosałka, p. Dyrektor Renata Chmielewska, p. Monika Herba i p. Katarzyna Swędrowska. Najważniejsi tego dnia byli jednak zdecydowanie Laureaci poetyckich zmagań. Oceną nadesłanych utworów oraz wytypowaniem osób nagrodzonych i wyróżnionych zajmowało się profesjonalne Jury, w skład którego weszli cenieni w środowisku twórczym poeci, wielokrotni uczestnicy m.in. kolejnych edycji Głogowskich Konfrontacji Literackich, mający w swoim twórczym dorobku liczne laury ogólnopolskich konkursów literackich i autorskie publikacje książkowe. Zakodowane (opatrzone wyłącznie godłem – pseudonimem) zestawy trafiły do nich drogą elektroniczną, a obrady jurorskiego gremium odbywały się online. Zaproszenie do pracy w Jury drugiego „Wiosennego Wysypu Poetyckiego” przyjęli(w kolejności alfabetycznej):-Danuta Bartoszuk (Warszawa – Piaseczno)-Grzegorz Kielar (Tarnowskie Góry)-Alina Rzepecka (Bydgoszcz)Zebrani w bibliotece mieli szansę poznać (dzięki prezentacji multimedialnej) sylwetki Jurorów, następnie zapoznani zostali z – zarejestrowaną w formie wideoklipu i odtworzoną elektronicznie – treścią werdyktu, odczytanego przez pełniącą rolę Sekretarza Jury – p. Alinę Rzepecką. Informacja o przyznanych przez Jurorów wyróżnieniach i nagrodach poprzedzona była komentarzem, dotyczącym wartości warsztatowej i emocjonalnej ocenianych utworów. wręczali p. Dyrektor Janusz Kosałka i p. Dyrektor Renata Chmielewska, którzy również zwrócili się do uczestników poetyckich zmagań – gratulując talentu, odniesienia sukcesu i docenienia przez literackie autorytety. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce: Julia Matysik (kl. 4b)II miejsce – Julia Walkowiak (kl. 3a)III miejsce: Sylwia Kapustka (kl. 1a)Wyróżnienia: Aleksandra Babisz (kl. 3a), Laura Tarkowska (kl. 1a), Wojciech Ławniczak (kl. 1ag)Nagrodzeni i wyróżnieni – oprócz dyplomów – otrzymali: zróżnicowane pod względem wartości bony podarunkowe do Salonów Empik, słodycze oraz tomiki poezji. Nagrody i upominki ufundowane zostały przez Radę Rodziców I LO oraz Głogowskie Stowarzyszenie Literackie. Laureatom serdecznie gratulujemy, a Darczyńcom i Fundatorom ogromnie dziękujemy 🙂