Projekt zajęć na poziomie akademickim w obszarze historii z Uniwersytetem Zielonogórskim nabiera rozmachu. Koordynatorki współpracy Pani Prof. Małgorzata Konopnicka, dr Ewa Czaińska oraz mgr Elżbieta Soja tym razem zaproponowały naszym licealistom wykład Pani Prof. Joanny Karczewskiej ,,Rozbicie dzielnicowe w Księstwie Głogowskim” oraz zajęcia muzealne w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Największe zainteresowanie, pośród licznych zwiedzanych sal, wzbudziły jednak katakumby z salą tortur. Za opiekę nad naszymi pociechami dziękujemy bardzo Pani Monice Herbie oraz Oldze Boreckiej.