15 grudnia klasa 4b wzięła udział w wycieczce do Wrocławia, połączonej z ciekawym wykładem na Wydziale Nauk Przyrodniczych „ O rzeźbotwórczej roli wietrzenia i ruchów masowych”, który wygłosił dr Filip Duszyński. Udział w wykładzie to doskonała okazja do pogłębienia zrozumienia procesów geologicznych, ale również inspirujący sposób na przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Dziękujemy!