W ramach ścisłej współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, a konkretnie Instytutem Historii, odbyły się dzisiaj pierwsze wykłady, przeznaczone dla młodzieży rozszerzającej edukację historyczną. Zajęcia stanowią kamień milowy i wprowadzają do naszego liceum cykliczne lekcje na poziomie akademickim. Pani prof. dr hab. Małgorzata Konopnicka przedstawiła walory studiów i edukację na UZ, Pani prof. dr hab. Bogumiła Burda omówiła temat istoty historii regionalnej na przykładzie podręcznika ,, Dzieje Ziemi Lubuskiej . Wreszcie trzeci prelegent, dr Maciej Lubik, zagłębił się w ,, Historię Wikingów . Spotkanie przebiegało w dobrej naukowej atmosferze.

Przybyłym gościom pięknie dziękujemy.

Więcej na https://glogow.naszemiasto.pl/zajecia…/ar/c5-9552069…