Historycznie rzecz ujmując – długa współpraca przybrała charakter formalny. Młodzież rozszerzająca wiedzę o przeszłości pozyska dostęp do najnowszych badań historycznych na najwyższym poziomie. Pani Profesor Małgorzacie Konopnickiej za osobiste zaangażowanie pięknie dziękujemy! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=843560424441168&id=100063616538093