W piątek 30 czerwca w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyły zastępca dyrektora Pani Olga Jurkevičienė, reprezentująca dyrektora szkoły Pana Walerego Jaglińskiego, Pani Beata Czaplińska dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Głogowskiego Pani Ewa Czaińska. Do polskiej placówki na Litwie zostały dostarczone listy intencyjne niezbędne do rozpoczęcia współpracy oraz wymiany młodzieży sygnowane podpisem dyrektora LO 1 w Głogowie, Pana Janusza Kosałkę. Inicjatywa wymaga również współpracy z Zarządem Powiatu Głogowskiego wraz ze Starostą Powiatu Głogowskiego Panem Jarosławem Dudkowiwkiem, który wyraził podziękowania za intencje uczestniczenia Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie wraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie w projekcie Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Wszystkie strony porozumienia zobowiązały się dołożyć wszelkich starań, aby w procesie wnioskowania i realizacji zadań projektowych ich przebieg odbywał się sprawnie i z sukcesem.