W dniu dzisiejszym, uczniowie naszej szkoły, uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta p. Gabrielą Adamus, która podczas spotkania poruszyła problemy dotyczące spraw konsumenckich. Podczas prelekcji omówione zostały nowe przepisy przysługujące konsumentom a obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku oraz przeanalizowane stare, które obowiązywały do końca grudnia 2022 roku. Pani Rzecznik wskazała główne różnice w przepisach oraz zaprezentowała procedury składania reklamacji od towarów i usług.