Drodzy Przyjaciele,

Nasi Partnerzy!

Szanowni Państwo!

W imieniu władz i całej społeczności akademickiej Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi przekazuję najserdeczniejsze życzenia naszym przyjaciołom z okazji Narodowego Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz mamy zaszczyt zaświadczyć Państwu nasze głębokie uszanowanie.

Składając życzenia wielu zasobnych lat, w tym podniosłym dniu dziękujemy Narodowi Polskiemu za historyczne wsparcie Ukrainy, szczególnie w tym trudnym dla nas okresie — w walce za Niepodległość Ukrainy.

Szczerze życzymy Państwu i wszystkim Polakom mocnego zdrowia, nieustającego pasma sukcesów w realizacji zamierzonych celów, niewyczerpanej energii, satysfakcji z podejmowanych działań oraz wytrwałości ducha w każdym nadchodzącym dniu. Życzymy również bratniemu Narodowi Polskiemu pokoju, dobra, szczęścia, spokojnego życia, pomyślności, rozkwitu kraju i Boskiej błogości! Niech żyje wolna Polska! Niech żyje silna przyjaźń Ukraińsko-Polską!

Cieszymy się z naszej dotychczasowej wspуłpracy i mamy nadzieje na rozwój współdziałań owocnych.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Wiktor Moszyński, Rektor 

Dr.hab. inż., Prof.