Ostatnie dni naszej wymiany polsko-ukraińskiej były bardzo intensywne. W czwartek wycieczka do niezwykłe urokliwego zamku Czocha i krótka lekcja polskiej historii, w piątek pokazaliśmy gościom nasze miasto i szkołę oraz spotkaliśmy się z władzami miasta i prezesem Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Po poludniu wspólne tańce. W sobotę wszyscy zrelaksowani zdali celująco egzaminy z udzielania pierwszej pomocy poświadczone certyfikatami od panów z Ratownictwa Wodnego Slawa.Pożegnaniom nie było końca. Mamy nadzieję, że spotkamy się z naszymi przyjaciółmi z Uniwersytetu w Rivnem niedługo, bo planów dalszej współpracy powstało co niemiara. Póki co pozostają nam wspomnienia wspólnie spędzonych miłych dni i nowe przyjaźnie. Życzymy im powodzenia i pokoju w ich kraju.Projekt wymiary o nazwie “Od Dniepru do Odry – płyniemy i ratujemy” finansowany był przez Polsko- Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 59 tys. zł