Powiat Głogowski realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych Powiatu Głogowskiego” w ramach środków REACT-EU, czyli dodatkowych zasobów przeznaczonych przez Unię na wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności, w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

Wartość wniosku: 5 423 284,01 zł.

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 192 435,47 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 4 413 570,14 zł

Wniosek swym zakresem obejmuje modernizację energetyczną 5 budynków oświatowych:

I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie (2 budynki), Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie

(1 budynek) oraz Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (2 budynki).

Zakres modernizacji energetycznej obejmuje: ocieplenie strychu/stropu; zamianę wentylacji grawitacyjnej na wentylację z odzyskiem; modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej; modernizację instalacji grzewczej; montaż Instalacji fotowoltaicznej. Zakres prac wynika z opracowanych audytów energetycznych dla każdego budynku szkolnego. Ponadto w projekcie uwzględniono wydatki związane z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych – Schodołaz gąsienicowy dla czterech budynków.