10 grudnia 2021r grupa uczniów z klas trzecich( profil medyczny, biol.- chem. ) w ramach projektu ” Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami średnimi” uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z chemii .

Zajęcia dotyczące “Reakcji charakterystycznych dla pierwiastków bloku konfiguracyjnego d”, zrealizowane w laboratorium Wydziału Chemicznego PWr prowadziła pani dr Iwona Rutkowska. Uczniowie, pracując w grupach dwuosobowych wykonywali eksperymenty potwierdzające charakter chemiczny związków chromu, manganu,żelaza i miedzi,zapisywali obserwacje oraz wnioski uzupełniane równaniami reakcji chemicznych. Powyższe działania były formą utrwalenia wiadomości i umiejętności pozyskanych na zajęciach lekcyjnych. Kolejny wyjazd na zajęcia laboratoryjne, tym razem z zakresu chemii organicznej zaplanowany został na dzień 12 stycznia 2022r.