Przy wejściach do szkoły stoją już samoobsługowe, bezdotykowe stacje pomiaru temperatury ciała. Teraz gorączkę szybko możecie wykryć sami.