W dniu dzisiejszym fakultet klasy II uczestniczył w lekcji on-line ,,Prawo karne” wprost z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zajęcia poprowadziła pani Paulina Janik ( czynny sędzia, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, doktorantka wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). W trakcie 90 minut zajęć zostały omówione podstawowe pojęcia charakterystyczne dla prawa karnego. Problematyka zajęć dotyczyła szczególnie penalizacji, odpowiedzialności karnej, społecznej szkodliwości czynów karalnych, zasady lex retro non agit oraz rodzajów przestępstw.

Pani Paulina Janik przekazywała uczniom wiedzę w sposób przejrzysty, podając konkretne przykłady. A dzięki osobistemu zaangażowaniu i wartkiemu tokowi wykładu zajęcia były bardzo interesujące. W związku z tym uczniowie już czekają na kolejną lekcję umówioną na 25 lutego, tym razem z prawa cywilnego.