Lata 2010 – 2015

W roku szkolnym 2010/2011 szkoła wita nas odmieniona, bo na szkolnych korytarzach pojawiają się szafki. Cieszymy się, bo ułatwi to naszą szkolną egzystencję. Od początku roku włączamy się w akcję zbierania funduszy na nowy sztandar dla Powiatu Głogowskiego. Działamy w unijnych projektach. Rusza kolejna, druga już edycja Projektu Równe szanse dla wszystkich. Liderem Projektu – jak w pierwszej edycji – jest prof. Monika Gertner. Projekt ma własną stronę internetową, a głogowska Telewizja Master jeden ze swoich programów poświęca w całości zajęciom realizowanym w Projekcie. Kontynuowany jest Projekt Fizyka jest ciekawa pod naukowym przewodnictwem prof. Zofii Rogalskiej. Rusza też nowy projekt współfinansowany ze środków unijnych Dolnośląska e-Szkoła. Koordynatorem tego Projektu zostaje prof. Piotr Kohlman. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły jest XIII Dolnośląski Festiwal Nauki – po raz kolejny „wiedza przyjeżdża do nas”. Są interesujące wykłady, ciekawe prezentacje, zaskakujące doświadczenia.

W Dniu Edukacji Narodowej w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego uhonorowani zostają nauczyciele naszej szkoły. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymują: prof. Ewa Woźnicka i prof. Kazimierz Szczepański, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: prof. Wioletta Borkowska, prof. Jolanta Gudalewicz, prof. Lucyna Kukła, prof. Justyna Olszewska, prof. Zofia Rogalska, prof. Ewa Starostecka i prof. Marek Kuczkowski, a Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – prof. Magdalena Inglot. Natomiast Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymują: prof. Monika Gertner i prof. Lucyna Kukła. Nagrodę Starosty otrzymuje prof. Ewa Woźnicka, Medal Zasłużony dla Oświaty Miasta Głogowa –  prof. Barbara Sadlińska.

Bierzemy udział w Rajdzie Ekologicznym Szkół Ponadgimnazjalnych, zajmujemy I miejsce w konkursie Starostwa Powiatowego Dopalacze – jaki stanowią problem i jak go rozwiązać?  Natalia Bojko otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Działalność rozpoczyna Koło Dziennikarskie Młodzi Master. Niezwykle ważnym wydarzeniem jest reaktywowanie działalności artystycznej Galerii U Pana Henia za piecem. Po 2,5-rocznej przerwie Galeria – po gruntownym remoncie – rusza w nowej zupełnie odsłonie w lutym 2011 roku podczas Tygodnia Wydarzeń Artystycznych i Kulturalnych Art One. Są wspomnienia, jest muzyka, poezja i wiele artystycznych przeżyć z udziałem społeczności szkolnej i zaproszonych gości. W szkole nadal wiele się dzieje. Targi Światowe przybliżają wiedzę o świecie i ukazują naszą nieograniczoną pomysłowość. Koncert Muzyki Filmowej prezentuje szkolne talenty muzyczne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Patryk Balukiewicz. Patryk bierze też udział w programie Szansa na sukces i program wygrywa. To nasz kolejny, po Uli Szocik, zwycięzca Szansy. W murach szkoły gościmy aktora Olgierda Łukaszewicza. W Dolnośląskim Rankingu LO zajmujemy 13 miejsce. Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy szkołą wszechstronną. Potwierdzeniem tego jest wspaniały sukces Tomasza Bednarka, który zajmuje I miejsce w Polsce w Olimpiadzie Filozoficznej. To również sukces prof. Wioletty Borkowskiej, opiekuna merytorycznego Tomka. Rok szkolny 2010/2011 kończy Zjazd Pierwszych Absolwentów Szkoły Anno Domini 1951.

W roku szkolnym 2011/2012 ważnym dla szkoły wydarzeniem staje się XIV Dolnośląski Festiwal Nauki, ponieważ zostajemy współorganizatorami sesji wyjazdowej Festiwalu. W naszej szkole odbywa się większość wykładów, warsztatów i zajęć, a nasza Pani Dyrektor zostaje Regionalnym Koordynatorem DFN. W ramach Festiwalu następuje uroczyste otwarcie naszego nowego laboratorium chemicznego, które otrzymuje imię Marii Skłodowskiej – Curie.

W Dniu Edukacji Narodowej – znów w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego – zostaje odznaczona duża grupa nauczycieli naszej szkoły. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymuje prof. Elżbieta Chromiak. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostają odznaczeni: prof. Monika Gertner, prof. Renata Góralczyk-Sobierajska, prof. Marzenna Kochanowska-Kuliś, prof. Barbara Pietkiewicz, prof. Elżbieta Piotrowska, prof. Beata Sikorska, prof. Małgorzata Sokalska, prof. Ewa Terlikowska i prof. Krzysztof Kozak. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymują: prof. Ewa Czaińska, prof. Marzena Gazda, prof. Joanna Hasal i prof. Katarzyna Swędrowska, a Medal Komisji Edukacji Narodowej: prof. Ewa Starostecka, prof. Janina Płaskonka-Fietkowska i prof. Marek Kuczkowski.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2011/2012 otrzymuje Tomasz Bednarek. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych zajmujemy 170 miejsce, natomiast w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących woj. dolnośląskiego miejsce 10. W ramach artystycznego tygodnia Art One odbywa się szereg imprez kulturalnych, wśród których zachwyca szczególnie rewelacyjnie wystawione Poskromienie złośnicy Szekspira w reżyserii prof. Katarzyny Swędrowskiej. Swoje aktorskie talenty prezentują na scenie: A. Bilińska, K. Fietkowska, D. Długosz, K. Swędrowski, A. Podziewski, K. Cześniuk, P. Kozłowski, T. Krzyśków, K. Jankowski, S. Jaworowski i M. Matyjasik.

Wroku szkolnym 2012/2013 następuje zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły. Nowym wicedyrektorem zostaje mgr Agata Rojewska, nauczyciel matematyki. Nowy rok szkolny wypełniony jest nauką i naukowymi sukcesami uczniów. Współpracujemy z uczelniami wyższymi: z PWSZ w Głogowie, m.in. w ramach Projektu Akademia Gimnazjalisty organizowanego przez Fundację Akademicką pod przewodnictwem dr Ewy Czaińskiej, z Uniwersytetem Wrocławskim w Projekcie Mój pierwszy uniwersytet, z Politechniką Wrocławską, gdzie z sukcesem kończymy Studium Talent. Wygrywamy Dolnośląskie Mecze Matematyczne. Po raz kolejny Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny przynosi wyróżnienia naszym uczniom. W Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Alchemik Filip Sawczak zajmuje drugie miejsce w Polsce. To wielki sukces Filipa i jego merytorycznego opiekuna – prof. Joanny Hasal. Kolejny sukces odnotowujemy w projekcie unijnym Eduscience, do którego przystępujemy we wrześniu 2012 roku. Liderem Projektu zostaje prof. Ewa Starostecka, a uczestnikami – uczniowie klasy 2f. Piotr Krzyżania zostaje jednym z finalistów realizowanego w ramach Projektu konkursu Mój wymarzony Spitsbergen i w lipcu 2013 roku bierze udział w wyprawie do Polskiej Naukowej Stacji Polarnej Horsund na Spitsbergenie. Składamy hołd poezji Wisławy Szymborskiej podczas Gali Finałowej Wielkiego Konkursu Polonistycznego Nic dwa razy zorganizowanego przez prof. Beatę Sikorską i prof. Wiolettę Borkowską. Szkolna Drużyna PCK pod przewodnictwem prof. Ewy Terlikowskiej zwycięża w Dolnośląskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, a w zawodach centralnych jest w pierwszej dziesiątce. Kamila Kosińska zostaje finalistką konkursu Jestem szefową organizowanego przez Kancelarię Premiera.

Sukcesy odnoszą nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze Dramatycznym w Legnicy Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostaje odznaczona prof. Ewa Protacka, a  Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – Dyrektor Szkoły Bożena Kowalczykowska. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymują: prof. Ewa Protacka, prof. Barbara Pietkiewicz i prof. Justyna Olszewska.

Jednak nie samą nauką uczeń żyje. Znów jedziemy do Langenhagen w ramach międzynarodowej wymiany kierowanej przez prof. Ewę Protacką. Gimnazjum z Langenhagen przyjeżdża też do nas z rewizytą. Niezwykle aktywna grupa naszych uczniów na czele z Angeliką Żarczyńską, Sandrą Stabrowską i Filipem Piechockim przywraca trochę zapomniane już harcerskie tradycje. Są spotkania, kursy, zloty, obozy i ogniska, które gromadzą szkolną społeczność. Potrafimy dobrze się bawić, ale potrafimy też pomagać. Akcja Okulary dla Afryki zorganizowana przez prof. Monikę Gertner i prof. Monikę Herbę przy współudziale uczniów kierowanych przez Joannę Burkiewicz daje imponujący wynik – 860 par okularów oraz 25 nowych szkieł korekcyjnych zebranych w szkole, na terenie Głogowa i okolic. Znów udowadniamy, jak wielkie mamy serca. Podobny efekt daje akcja Książki na Ukrainę zorganizowana przez prof. Monikę Gertner. W ramach akcji bogaty zbiór polskich książek mieszkańcom Ukrainy przekazują osobiście nasi uczniowie podczas ich pobytu na Ukrainie.

Jako ważne wydarzenie w życiu szkoły odnotowujemy inaugurację szkolnej strony internetowej w nowej odsłonie. Dziękujemy prof. Lucynie Kukle za stworzenie pierwszej strony internetowej szkoły w roku 2001 i za wiele lat jej sprawnego funkcjonowania. Dziękujemy też prof. Renacie Góralczyk-Sobierajskiej za twórczą inwencję w przekazywaniu internetowych informacji. Nad nową stroną internetową od tej pory czuwać będą prof. Monika Herba i prof. Monika Gertner.

Rok szkolny 2012/2013 kończymy mocnym akcentem – po raz pierwszy spędzamy noc w szkole uczestnicząc w Magicznej Nocy Filmowej zorganizowanej przez Koło Miłośników Książki i Filmu oraz Zespół ds. Promocji Szkoły – pod czujnym okiem prof. Moniki Gertner i prof. Moniki Herby.

Rok szkolny 2013/2014 to rok przełomowy w dziejach szkoły, ponieważ znów stajemy się Zespołem Szkół Ogólnokształcących. Dzieje się tak za sprawą powstałego we wrześniu 2013 roku w naszej szkole Gimnazjum Dwujęzycznego.

W nowym roku szkolnym szkoła oferuje uczniom wiele różnorodnych zajęć dodatkowych. Językowo uczniowie mogą się doskonalić na zajęciach z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i po raz pierwszy w dziejach szkoły – języka hiszpańskiego. Tres Amigos to zajęcia dla miłośników tego języka organizowane przez prof. Monikę Herbę. Sportowo rozwijają uczniów: koszykówka, siatkówka, koło szachowe i strzeleckie,  artystycznie – Koło Teatralne, a intelektualnie – Koło Miłośników Książki i Filmu, Koło Miłośników Filozofii i Koło Dyskusyjne. Biblioteka szkolna rozpoczyna akcję uwalniania lektur dla gimnazjum i liceum. Akcja Uwolnij lektury zostaje przeprowadzona w szkole po raz pierwszy i przynosi wspaniałe rezultaty w postaci licznych darowizn dla biblioteki. Od tej pory uwalnianie lektur jest stałą pozycją w pracy biblioteki obok Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Światowego Dnia Ksiżżki czy cyklicznej akcji Uwolnij książkę. W Galerii U Pana Henia za Piecem uruchomiony zostaje Klub Uczniowski, gdzie w artystycznej atmosferze można spędzać wolny czas. Tam, m.in.  zostaje zorganizowany Bardzo straszny wieczór filmowy w ramach Projektu Na szklanym ekranie opracowanego i realizowanego od 2012 roku przez prof. Monikę Gertner.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny pokazują, że potrafią pomagać. Zbieramy nakrętki dla małego Głogowianina Jasia, organizujemy koncerty dla Natalii, obdarowujemy zwierzęta, wysyłamy świąteczne paczki na Wileńszczyznę i Ukrainę w akcji Paczka na Wschód, ratujemy polskie nekropolie na Wschodzie w akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia organizowanej przez TV Wrocław, jesteśmy dawcami krwi w akcji Młoda krew ratuje życie. Kolejny raz uczestniczymy w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Prof. Ewa Starostecka kontynuuje Projekt Eduscience z klasą 2f. Szkoła tętni życiem: Europejski Dzień JęzykówDzień Postaci z Bajek, wspaniały Koncert Świąteczny pod kierownictwem artystycznym prof. Małgorzaty Sokalskiej, prof. Justyny Olszewskiej i prof. Izabeli Ruebenbauer, Maraton Pisania Listów Amnesty International zorganizowany przez prof. Elżbietę Żywicką, akcja Góra Grosza zorganizowana przez Samorząd Szkolny i opiekuna Samorządu prof. Monikę Herbę , uroczyste podsumowanie Projektu Tuwimowskiego autorstwa prof. Katarzyny Swędrowskiej i prof. Magdaleny Inglot – to tylko niektóre z wielu imprez i uroczystości organizowanych w szkole. W plebiscycie na Najfajniejsze Liceum Dolnego Śląska zajmujemy trzecie miejsce. Nie sposób zapomnieć o Dolnośląskiej Regionalnej Gali Talentów, której jesteśmy organizatorami, a której zwycięzcą zostaje Paweł Tomaszewski. Jego artystyczna pasja i artystyczne projekty oczarowują nie tylko jury, ale wszystkich obecnych na Gali. Nie brakuje sukcesów i laurów zdobywanych zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje Dorota Jacieczko. Wspaniałe sukcesy sportowe w pływaniu odnosi Jacek Arentewicz. Zdobywa aż 3 złote medale dla Polski podczas Zawodów Krajów Europy Środkowej w Belgradzie, a w Mistrzostwach Polski Juniorów – brązowy medal. To wielki sukces nie tylko Jacka, ale i jego trenera – Adriana Szajnickiego. Adam Łyżwa zostaje wicemistrzem Polski juniorów w kick-boxingu. Paweł Kukła zostaje finalistą Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Olimpiady Ekonomicznej na szczeblu centralnym. Sukces Pawła to również sukces jego opiekuna merytorycznego – prof. Joanny Kozakiewicz. Wspaniały sukces odnosi też Kamila Kosińska wygrywając międzynarodowy konkurs YOUR VISION, YOUR FUTURE, YOUR EUROPE i wyjazd do Rzymu na spotkanie młodych Europejczyków. Finalistą etapu centralnego Olimpiady Geograficznej zostaje Kacper Rossa, którego opiekunem merytorycznym jest prof. Ewa Starostecka. Filip Sawczak zostaje trzykrotnym laureatem: Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Ekologicznej i Olimpiady Biologicznej. To niekwestionowany sukces Filipa i jego opiekunów: prof. Joanny Hasal i prof. Elżbiety Piotrowskiej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odznaczeni zostają: prof. Katarzyna Swędrowska – Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużony dla Oświaty Miasta Głogowa, wicedyrektor Agata Rojewska i prof. Arleta Kania – Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, a prof. Ewa Czaińska i prof. Wioletta Borkowska – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W styczniu 2014 roku Fundacja Edukacyjna Perspektywy spośród 2291 polskich liceów wybiera najlepsze i przyznaje im złote, srebrne i brązowe tarcze. Srebro należy do nas!!! Kontynuujemy naszą współpracę z Gimnazjum z Langenhagen. Nad sprawną realizacją projektu międzynarodowej wymiany czuwają koordynator Projektu prof. Ewa Protacka i prof. Renata Chmielewska. Rok szkolny 2013/2014 kończy Szkolny Piknik Naukowy, który jest nie tylko prezentacją dobrej zabawy, ale i wspaniałych osiągnięć naukowych naszych uczniów. Ostatecznym podsumowaniem roku jest sukces Krzysztofa Dziadosza z klasy 2a, który przechodzi do etapu centralnego konkursu Historia i kultura Żydów polskich. Jego opiekunem merytorycznym jest dr Ewa Czaińska.

Rok szkolny 2014/2015 przynosi zmiany; od tego roku w szkole jest już drugi wicedyrektor, którym zostaje mgr Ewa Protacka, nauczyciel języka niemieckiego. Rok rozpoczynamy naukowo – zostajemy zakwalifikowani do Projektu Szkoła dialogu – forum dialogu między narodami. Koordynatorem Projektu jest dr Ewa Czaińska, a uczestnikami Projektu – uczniowie klasy 1a. Uczestniczymy w India…, India… Festival, imprezie teatralnej pod Honorowym Patronatem Anny Komorowskiej. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje Filip Sawczak, nasz trzykrotny olimpijczyk.

W Dniu Edukacji Narodowej podczas uroczystości w Teatrze Dramatycznym w Legnicy uhonorowani zostają nasi nauczyciele: Złoty Krzyż Zasługi otrzymuje prof. Monika Gertner, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – prof. Joanna Kozakiewicz, a Medal Komisji Edukacji Narodowej – prof. Ewa Terlikowska. Natomiast Nagrodę Starosty otrzymuje Dyrektor Szkoły Bożena Kowalczykowska oraz prof. Elżbieta Piotrowska.

Znów odnotowujemy sukcesy w sporcie. Na Międzynarodowych Zawodach Pływackich TSC Super Cup w Berlinie Jacek Arentewicz zostaje najlepszym zawodnikiem.

Podpisujemy umowę o współpracy w zakresie edukacji prawnej pomiędzy naszą szkołą a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorem współpracy z ramienia Dyrekcji zostaje dr Ewa Czaińska.

W grudniu 2014 roku żegnamy Dyrektora Szkoły Bożenę Kowalczykowską, która po 8 latach pełnienia funkcji Dyrektora obejmuje urząd Wiceprezydenta Miasta Głogowa. Są kwiaty, pożegnania, łzy… Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje wicedyrektor Agata Rojewska.

Przychodzą nowe sukcesy. Patrycja Skoczylas zajmuje I miejsce w konkursie ogólnopolskiego programu promującego naukę języka niemieckiego Deutsch Wagen Tour, Filip Sawczak zajmuje 5 miejsce w Polsce w Olimpiadzie Chemicznej, a nasz konkursowy film Indeks Ksiąg Wskazanych autorstwa Patrycji Skoczylas i jej zespołu, biorący udział w konkursie MEN Książki naszych marzeń, zostaje pokazany w ogólnopolskiej telewizji TVN 24 w programie Czarno na białym.

W styczniu 2015 roku przyszli maturzyści bawią się na studniówce. Jest to studniówka szczególna. Bal otwiera Pani Dyrektor Agata Rojewska, a poloneza prowadzi była już Pani Dyrektor Bożena Kowalczykowska – Wiceprezydent Miasta Głogowa. W styczniu też, podczas uroczystej Gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, podsumowujemy nasz udział w Projekcie Szkoła Dialogu i otrzymujemy tytuł Szkoła Dialogu 2014.

Nowy Rok 2015 przynosi nowe sukcesy. Jacek Arentewicz zostaje brązowym medalistą Mistrzostw Polski w Pływaniu na 200 m w stylu klasycznym. Nasza mistrzyni języka niemieckiego – Patrycja Skoczylas w konkursie Deutschfreund organizowanym przez Jersz – Łowcy Talentów zajmuje I miejsce w Polsce wśród uczniów klas pierwszych. Kolejny już raz wygrywamy Dolnośląskie Mecze Matematyczne.

Szkoła bierze udział w światowej akcji Ołówek dla Afryki, która wspiera szkoły działające przy ośrodkach misyjnych w Afryce. Organizatorem akcji jest prof. Monika Gertner. Zebrane dary udowadniają, jak wielkie mamy serca. Za uczestnictwo w konkursie MEN Książki naszych marzeń zostajemy nagrodzeni Dyplomem MEN przez Minister Joannę Kluzik – Rostkowską.

Nasze liceum po raz kolejny znajduje się w grupie najlepszych liceów w Polsce. Fundacja Edukacyjna Perspektywy znów przyznaje nam Srebrną Tarczę. Uczestniczymy też w programie Wiarygodna Szkoła, który promuje najlepsze szkoły: na właściwym poziomie edukacyjnym i wychowawczym oraz bezpieczne dla uczniów.

Jacek Arentewicz znów odnotowuje sportowe sukcesy. W Międzynarodowym Meetingu Pływackim ISM w Berlinie zdobywa srebrny medal w wyścigu na 200 metrów, a w wyścigach na 50 i 100 metrów – medale brązowe. Filip Sawczak zakwalifikowuje się do etapu centralnego Olimpiady Chemicznej, a Paweł Kukła do etapu centralnego Olimpiady Przedsiębiorczości. Alan Żukowski zostaje finalistą Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym na szczeblu centralnym.

Znów dobrze się bawimy w Dniu Otwartym Szkoły, w którym szkołę promuje sam Bolesław Krzywousty. W marcu 2015 roku po raz kolejny jedziemy z wizytą do Langenhagen, a naszych partnerów gościmy w Głogowie w kwietniu 2015 roku. Znów wygrywamy Dolnośląską Galę Talentów: Michał Buler  i Mateusz Szajowski zostają jej laureatami. Mamy też inne sukcesy: Filip Sawczak zostaje laureatem Olimpiady Biologicznej, a Paweł Kukła – laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości.

Na zaproszenie naszej szkoły przyjeżdża po raz pierwszy do Głogowa Young Americans, fundacja edukacyjna założona w 1962 roku w USA. W 3-dniowych warsztatach muzyczno-tanecznych bierze udział młodzież z całego Głogowa, w tym ponad 100 uczniów z naszej szkoły.

Kolejne sukcesy w świecie filmu odnotowuje Patrycja Skoczylas zdobywając za swoje filmy 3 nagrody międzynarodowe i 3 ogólnopolskie. Szkolna Drużyna PCK zdobywa 2 miejsce w Wojewódzkich Zawodach Pierwszej Pomocy.

Na wielkim jubileuszu 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie spotkały się pokolenia absolwentów – od Matury Anno Domini 1951 po Maturę Anno Domini 2015. Są wspomnienia, jest wielka radość, są łzy i jest świetna zabawa. 70 lat istnienia szkoły to 8 256 absolwentów, 110 olimpijczyków, 11 dyrektorów, 15 wicedyrektorów i  301 nauczycieli !!!

opracowała: mgr Monika Gertner