Terminy postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2023 / 2024

15 maja – 19 czerwca 2023, do godz. 15.00  Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego), w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
23 czerwca – 10 lipca 2023, do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje
18 lipca 2023Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
19 lipca – 28 lipca 2023, do godz. 15.00Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
31 lipca 2023, do godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rekrutacja będzie odbywać się do sześciu klas pierwszych:

KLASYW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM będą brane pod uwagę: – wynik egzaminu ósmoklasisty – świadectwo ukończenia szkoły       podstawowej z wyróżnieniem – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – oraz wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z następujących przedmiotów:
 I A – klasa humanistyczna z rozszerzoną edukacją z: języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru: historii, wos lub geografii   – języka polskiego – matematyki – historii – wos lub języka obcego
 I B – klasa matematyczna z rozszerzoną edukacją z matematyki i dwóch przedmiotów do wyboru: fizyki, geografii, informatyki, języka obcego  – języka polskiego – matematyki – języka obcego – fizyki lub geografii
I D – klasa medyczna z rozszerzoną edukacją z biologii, chemii oraz  jednego przedmiotu do wyboru: języka obcego lub matematyki  język polskiego – matematyki – biologii – chemii lub języka obcego
I E – klasa biologiczno – chemiczna z rozszerzoną edukacją z biologii oraz dwóch przedmiotów do wyboru: chemii, matematyki, języka polskiego, języka obcego  – języka polskiego – matematyki – biologii – chemii lub języka obcego
Dwie klasy akademickie (I Ag i Au)  z rozszerzoną edukacją z 3 przedmiotów do wyboru: języka polskiego, języka obcego, historii, wos, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, biologii lub chemii  – języka polskiego – matematyki – języka obcego – biologii lub geografii