Wzorem lat ubiegłych, uczniowie naszej szkoły, pamiętali o  opuszczonych  grobach  na cmentarzu w Biechowie. W tym roku uczniowie ze Szkolnej Drużyny Ratowniczej, wspólnie z opiekunami uporządkowali groby oraz zapalili na mogiłach zebrane znicze. Dzięki przeprowadzonej w szkole zbiórce zniczy, mogliśmy zapalić zmarłym światełko pamięci.
Dziękujemy wszystkim klasom i ich wychowawcom za przyniesione znicze.

Olbrzymie podziękowania należą się dla klasy IV b i wychowawczyni p. Krystyny Liszczyńskiej, którzy od czterech lat jako pierwsi dostarczali znicze oraz IV d i wychowawczyni p. Izabeli Ruebenbauer za olbrzymią hojność w ilości zniczy, co pozwalało nam na upamiętnienie zmarłych.