Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021 – spotkania z wychowawcami w klasach :

godz. 8.30 – klasy pierwsze

godz. 9.00 – klasy drugie

godz. 9.30 – klasy trzecie sp

godz. 10.00 – klasy trzecie gim