adres do korespondencji: matura@lo1glogow.pl

informacje o egzaminie maturalnym:
     www.oke.wroc.pl
     www. cke.gov.pl

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

2. Komunikat o harmonogramie.

3. Komunikat o dostosowaniach.

4. Komunikat o jawnych zadaniach na egzamin ustny z języka polskiego.

5. Komunikat o przyborach.


6. Komunikat dotyczący egzaminu z informatyki.

7. Wykaz olimpiad.

8. Najważniejsze zmiany na egzaminie.

9. Deklaracja maturalna.

10. e-deklaracja.