Szczegółowe informacje dotyczące matury 2022 znajdują się dodatkowo w zakładce :Uczeń i Absolwent

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych,

2. Harmonogram egzaminów,


3. Komunikat dyrektora CKE o materiałach i przyborach, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu,


4. Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu,


5. Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy programów użytkowych i języka oprogramowania na egzaminie z informatyki,


6. Komunikat o olimpiadach i konkursach przedmiotowych obejmujących egzamin maturalny.

7.Deklaracja maturalna –  załącznik 1a.