W tym roku, 1 maja 2024 roku, obchodzimy bardzo ważną uroczystość. 20 lat temu Polska wraz z dziewięcioma innymi państwami stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej! Był to bardzo ważny krok dla naszej polityki wewnętrznej i zagranicznej, ale przede wszystkim ogromna zmiana dla społeczeństwa polskiego, ze względu na możliwości, które dała nam integracja.

 Polska stała się członkiem Unii Europejskiej na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach ,który w imieniu Rzeczypospolitej podpisali premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz minister ds. europejskich Danuta Hübner. Następnego dnia Sejm RP podjął uchwałę o wyznaczeniu daty referendum akcesyjnego na 7 i 8 czerwca 2003 roku.
Za członkostwem w UE opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Oddano też 0,72 proc. głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc. 
23 lipca 2003 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski ratyfikował Traktat dotyczący przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

otworzył przed nami nowe możliwości, przyniósł rozwój i umocnił n