Każdy może wziąć udział w zbiórce żywności prowadzonej w naszej szkole. Jeżeli zostanie Ci śniadanie lub chcesz wesprzeć potrzebujących artykułami spożywczymi, zostaw je w pojemniku ustawionym przy wejściu do szkoły. Artykuły te zostaną przekazane do lodówki społecznej, znajdującej się w parafii św. Klemensa.