Kontaktujemy się poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz uczestniczymy w zajęciach poprzez aplikację TEAMS (lekcje online, przesyłanie materiałów do zajęć)

Lekcje odbywają się wg planu lekcji i wytycznych nauczycieli uczących. Zadbajcie o sprawny sprzęt (mikrofon, kamerka)
Do zobaczenia i usłyszenia!