Niewiarygodne, jak szybko minął nam ten tydzień wymiany!! 😲Ostatnie dwa dni, to czas podsumowań, ewaluacji …. i pożegnań 😭😢Z całego tygodnia pełnego wrażeń powstały wspaniale foto-relacje🔥💪, które grupy polsko- niemieckie przygotowały z zebranego materiału i przedstawiały podczas prezentacji w sali 212, w języku polskim, niemieckim i często angielskim! Było też zabawowo i kreatywnie, gdyż uczestnicy otrzymali zdjęcia, na których zbierali na pamiątkę podpisy wszystkich oraz ramki do tych zdjęć, które ozdabiali wg uznania. Popołudnie spędzili na grillu pożegnalnym w parku przy klasztorze pw. św. Klemensa – dziękujemy proboszczowi, o. Arkadiuszowi Sojce za przychylność 🙂, a o. Almarowi za pomoc. Wieczór partnerzy wymiany spędzili wg własnego uznania na różnych aktywnościach – w większych lub mniejszych grupach! Najtrudniejsze okazało się być pożegnanie…Uściskom i pożegnaniom nie było końca! Popłynęły też łzy… 😢 Pocieszający jest fakt, że już za 2 m-ce zobaczymy się znowu, tym razem w Langenhagen 🇩🇪Słowa podziękowania i ukłony pod adresem rodziców naszych uczniów, którzy niezwykle ciepło i życzliwie przyjęli pod swój dach kolejne “dziecko” i dbali o naszych gości, jak o swoje własne – co niemiecka młodzież i opiekunowie podkreślali na każdym kroku 🤩Dziękujemy!

Joanna Kozakiewicz i Iza Ruebenbauer – organizatorki i opiekunki tegorocznej wymiany 😘