Zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie kluczowej kwestii,
jaką jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.