29 MARCA 2023
GODZ . 1 7 .00 AULA SZKOLNA
ZEBRANIE Z RODZICAMI KANDYDATÓW

15 KWIETNIA 2023
GODZ . 10.00-1 3 .00
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY